Ahlaisten kyläyhdistyksen sääntömääräinen syyskokous keskiviikkona 31.10.2019 klo 19 alkaen

Ahlaisten Kyläyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään Vanha-Putajalla, Nahkurinkuja 38, keskiviikkona 31.10.2018  klo 19.00 alkaen.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 § :ssä määrätyt asiat sekä muut mahdolliset asiat:

1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen puheenjohtaja, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4 § Kokouksen läsnä olevien jäsenten ja heidän äänivaltaisuutensa toteaminen

5 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

6 § Seuraavan vuoden jäsenmaksuista päättäminen

7 § Toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vahvistaminen

8 § Yhdistyksen puheenjohtajan ja hänen varajäsenensä valitseminen

Puheenjohtajana on toiminut Reino Leppiniemi ja hänen varajäsenenään Ari Etelätalo

9 § Yhdistyksen hallituksen erovuoroisten varsinaisten ja varajäsenten toteaminen sekä uusien valitseminen heidän tilalleen

Halituksen kokoonpano: https://ahlaistenkylayhdistys.fi/yhdistys/hallitus/

Erovuorossa ovat Harry Tulonen (Teuvo Mäntylä) ja Hannu Jaakkola (Anna-Leena Sipinen)

10 § Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valitseminen

11 § Kokouskutsussa mainittujen muiden asioiden käsitteleminen

12 § Muut asiat: kokouksen yhteydessä esitetyt asiat

13 § Kokouksen päättäminen