Ahlaisten kyläyhdistyksen 24.3.2020 kevätkokous siirtyy myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan; ilmoita sähköpostiosoitteesi yhdistykselle saadaksesi suoraan kutsun uuteen kokoukseen

Ahlaisten kyläyhdistyksen sääntömääräinen 24.3.2020 pidettäväksi ilmoitettu kevätkokous on päätetty siirtää myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan. Vaikka kokouksen osallistujamäärä ei sinänsä ole perinteisesti täyttänyt joukkokokoontumisen tunnusmerkkejä, yhdistys haluaa noudattaa ja tukea Valtioneuvoston linjausta, jonka mukaan kaikkia kokoontumisia tulisi välttää, mikäli niiden siirtämisestä ei aiheudu merkittävää haittaa. Yhdistyksen hallituksen tulkinnan mukaan siirtämisestä aiheutuva haitta ei ole merkittävä.

Uusi kokousajankohta ilmoitetaan tilanteen selkiytyessä

Uusi kokousajankohta ilmoitetaan sääntöjen edellyttämllä tavalla Satakunnan Kansassa sekä mahdollisuuksien mukaan jäsenille suoraan sähköpostitse – sikäli kun sähköpostiosoite on yhdistyksen tiedossa. Sen lisäksi kokousilmoitus  luonnollisesti tulee näkyviin yhdistyksen www-sivujen tapahtumakalenteriin sekä Ajankohtaista-osioonNäitä molempia kannattaa muutenkin käydä aika ajoin katselemassa pysyäkseen selvillä meneillään olevista ja tulevista Ahlaisten asioista.

Kokousasiat

Kokousasiat ovat sääntöjen mukaiset eli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen. Lisäasiana  on Ahlaisten Kotiseutuyhdistykseltä tullut esitys yhdistyksen liittymisestä toimikuntana Ahlaisten kyläyhdistykseen. Molemmilla yhdistyksillä on runsaasti yhteisiä tavoitteita, joten voimavarojen yhdistäminen lienee hyvinkin paikallaan. Mikäli tämä ratkaisu toteutuu, Ahlaisten Kotiseutuyhdistyksen toiminta itsenäisenä yhdistyksenä lopetetaan ja se jatkuu osana Ahlaisten kyläyhdistyksen toimintaa.

Kokouksen laillisuus

Kokouksen siirtäminen myöhempään ajankohtaan johtaa väistämättä tilanteeseen, jossa kokous pidetään sääntöjen mukaisen takarajan (maaliskuun loppu) jälkeen. Päätös kokouksen siirtämisestä on tehty tietoisena tästä ja asiantilan näin vaatiessa. Julkisuudessa aiheesta on käyty runsaasti keskustelua ja yleinen tulkinta vaikuttaa olevan se, että nykyisessä tilanteessa siirto ei tule aiheuttamaan laillisuusongelmaa. Yhdistyksen keskeiset kokousasiakirjat ovat halukkaiden käytettävissä ottamalla yhteyttä puheenjohtajaan (ahlaisten.kylayhdistys@gmail.com); toimintakertomus on tämän uutisen lopussa, tilejä koskevia asiakirjoja emme halua laittaa julkiseti nähtäväksi www-sivulle, mutta niihin tutustuminen on mahdollista yhdistyksen jäsenille kuuluvien oikeuksian puitteissa.

Ilmoita sähköpostiosoitteesi yhdistyksen jäsenrekisteriin vietäväksi

Sähköposti on kätevä tapa viestiä suoraan yhdistyksen ja jäsenistön välillä. Toki käytämme viestinnän kanavina sekä www-sivuja että yhdistyksen Facebookia, mutta suoraan lähetetty viesti on aina paikallaan ja myös henkilökohtainen. Mikäli sähköpostiosoitteesi ei ole yhdistyksen tiedossa ja haluat saada tietoa ja kutsuja sähköpostitse, lähetä sähköpostiosoitteesi tiedoksi puheenjohtajalle (ahlaisten.kylayhdistys@gmail.com), joka vie sen täydennyksenä jäsenluettelon tietoihin. Jäsenluettelon sähköpostitieto on alle puolella jäsenistä. Näistäkin pikainen katselmointi osoittaa osan olevan vanhentuneita. Näin ollen ei ole pahitteeksi, vaikka jokainen jäsen varmuuden vuoksi vahvistaisi sähköpostiosoitteensa. Sama koskee tietysti tilannetta, kun joku haluaa kieltää sähköpostinsa käytön viestinnässä tai haluaa sen poistettavaksi jäsenrekisteristä – siis tästäkin ilmoitus puheenjohtajalle on paikallaan.

Toimintakertomus

— toimintakertomus alkaa —

Toimintakertomus 

Toimintakertomus 1.1. – 31.12.2019

YLEISTÄ

Ahlaisten kyläyhdistyksen toiminta vuoden 2019 aikana on painottunut Alakylän ja Ylikylän asukkaiden elinolosuhteiden säilymiseen ja viihtyvyyden parantamiseen. Yhdistys on tehnyt yhteistyötä kylien eri toimijoiden kanssa ja sen kautta on hoidettu edunvalvontaa eri viranomaistahoihin, Porin kaupunkiin ja tiehallintoon. Asioina olivat mm. teiden kunto, kaavoituksen tilanne Lammin tuulivoimapuiston kaava-asiassa, kotisivujen uusiminen sekä Sote -uudistuksen seuraaminen alueellamme.
Vanha-Putajan vuokrausta on jatkettu, käyttäjinä lähinnä kylän muut yhdistykset.

HALLINTO

Ahlaisten Kyläyhdistys ry hallitus:

Reino Leppiniemi puheenjohtaja
Pidetty ja arvostettu puheenjohtajamme menehtyi 14.9.2019.

Ari Etelätalo varalla
Aki Gröndahl varapuheenjohtaja

Varsinaiset jäsenet/varajäsenet:
Pia Wittsberg Tony Sjöblom
Ilkka Niemi / Helena Mäkinen-Mäntylä
Teuvo Mäntylä (rahastonhoitaja) / Marja-Liisa Harjula
Hannu Jaakkola / Anna Leena Sipinen (sihteeri)
Jorma Tikkanen / Esa Einola
Aki Gröndahl / Reijo Kankaansivu

Hallitus kokoontui yhdeksän kertaa.

Sääntömääräiset kokoukset:
kevätkokous 28.3.2019 ja syyskokous 29.10.2019

Toimikunnat vuodella 2019

Toritoimikunta: Regina Wittsberg, Reino Leppiniemi, Teuvo Mäntylä ja Tony Sjöblom. Reino Leppiniemen tilalle valittiin Aki Gröndahl.
Jäsenasiat: Helena Mäkinen-Mäntylä
Kotisivutoimikunta: Ari Etelätalo, Hannu Jaakkola ja Reino Leppiniemi

JÄSENET JA JÄSENYYDET

Yhdistyksen jäsenrekisteriä on ylläpitänyt Helena Mäkinen-Mäntylä ja jäsenmäärä 31.12.2019 oli 119 henkilöä sekä 13 kunniajäsentä, yhteensä 132.
Yhdistys on jäsenenä Karhuseutu ry:ssä, Porin kylät ry:ssä, Satakylät ry:ssä ja Porin kiinteistönomistajain keskusjärjestö ry:ssä.

TALOUS

Yhdistyksen toimintaa on rahoitettu jäsenmaksuilla, romunkeräyksellä, arpojen, makkaran ja kahvin myynnillä sekä toripaikkamaksuilla.

Kirjanpito on laadittu voimassa olevan kirjanpitolain mukaan.

Kirjanpidon on hoitanut Tilitiimi Aikonen, toiminnantarkastajina ovat toimineet Riitta Nummelin ja Sirpa Lundgren, varatoiminnantarkastajina Pauli Nummelin ja Erkki Lundgren.

TOIMINTA

Tori:
Ahlaisten kyläyhdistyksen hallinnoimalla Syreenitorilla oli pääsiäistori 20.4. sekä kesätori kesäaikana. Tori oli avoinna lauantaisin klo 9-13.

Kesätyöntekijät:
Kesätyöntekijöinä Porin kaupungin kesätyöllistämistuella olivat Jouste Tuuli, Laikku Christoffer, Merimaa Jesse ja Pirttikoski Aino.
Kesätyöntekijät hoitivat ruohonleikkuun, siivosivat Vanha-Putajan, pesivät mattoja sekä pitivät kesäkahvilaa juhannuksesta heinäkuun loppuun.
Kesäkahvila oli auki arkipäivisin 10.6. – 25.7.2019 klo 11-15. Matonpesupalvelua tarjottiin ajalle 10.6. – 19.7.2019. Palvelua käytti muutama asiakas.
Putajalla oli näyttely teemalla Vanhaa ja värikästä vintin kätköistä, järjestäjänä Helena Mäkinen-Mäntylä. Näyttelyyn kävi tutustumassa runsaslukuinen yleisö.

Äijäkerho:
Äijäkerho jatkoi suuren suosion saanutta toimintaansa. Se kokoontui kuukauden toisena tiistaina klo 18.00 Vanha-Putajalla, pois lukien kesä-, heinä- ja elokuu.

Avoimet kylät:
Ahlainen osallistui Satakylät ry:n organisoimaan koko Satakuntaa käsittävään Avoimet kylät-tapahtumaan 8.6.2019: Ahlaisten kesätori ja torikaraoke, Vaaksin tila, Uotilan Wanha Navetta -kahvio, Lampin rompetori, Ahlaisten kirkon esittely, Lyytin kahvila.

Avovesiuinti:
Yleisön suosion saanut Avovesiuinti järjestettiin 18.7.2019 yhteistyössä toisten yhdistysten kanssa. Osallistujia oli 38 henkilöä.

Ahlaisten markkinat:
Ahlaisten markkinoilla julkistettiin vuoden 2019 Ahlaisten Äijä. Ahlaisten Äijäksi kyläyhdistys valitsi Reino Leppiniemen. Puhujana markkinapaikalla oli kaupungin hallituksen puheenjohtaja Diana Bergroth-Lampinen.

Joulumarkkinat:
Joulumarkkinat pidettiin joulukuun toisena lauantaina yhteistyössä Ahlaisten nuorisoseuran kanssa kylän rannassa. Markkinoilla myyjinä oli myös muita ahlaislaisia yhdistyksiä ja yksityisiä henkilöitä. Ostavaa yleisöä oli runsaasti, vaikka sää ei suosinut.

Muu toiminta:
Jouluksi kyläyhdistys pystytti veteraanikiven viereen kuusen sekä laittoi kuuseen ja Ahlaistentien jouluvalot. Jouluaattona kyläyhdistys laittoi ulkotulet Ämttööntie varteen sillalle asti jo nyt perinteeksi käyneen tavan mukaan.

Romukeräysalueelle pystytetty opasteita, jotta järjestys säilyisi. Lisäksi alueelle hankittiin tallentava kamera.

Ahlaisten ala-asteelle myönnettiin 240 €:n avustus.

Partiolippukunta Ahlaisten Ankkurit täytti 40 v, kyläyhdistys lahjoitti 100 €.

Osallistuttiin Nuorisoseuran järjestämään Unikeko-tapahtumaan 27.7.2019 grillaamalla makkaroita. Sää oli kovin kuuma, joten makkaramenekki oli vähäistä.