Kannanotto Porin kaupungin suunnitelmiin julkisen liikenteen palveluiden karsimisesta

Kannanotto on julkaistu Satakunnan kansassa 9.2.2021 otsikolla ”Kaupunkimme reuna-alueiden alasajon on loputtava

Edellisten kuntavaalien jälkeen solmittiin Pori-sopimus, jonka tarkoituksena on ollut toimia poliittisen suunnan näyttäjänä. Siinä on mm. erikseen mainittu, että tällä valtuustokaudella Poria kehitetään ympäristöystävällisyyttä edistävänä ja vetovoimaa lisäävänä  joukkoliikennekaupunkina tekemällä erilaisia reitti- ja maksukokeiluja. Lisäksi sopimuksessa kerrotaan kehitettävän asuinympäristöjä ja keskustan ulkopuolisia reuna-alueita. ​Näistä Pori-sopimuksen kirjauksista välittyy kuva, että reuna-alueistakin aidosti välitetään ja niitä halutaan kehittää.

Saimme kuitenkin lukea lehdestä (SK 5.2.) suunnitelmista kaupunkimme joukkoliikenteen arsimiseksi. Toteutuessaan uudistus lopettaisi kaiken liikennöinnin kaupungin reuna-alueilta tai vähintäänkin karsisi sen olemattomiin.

Joukkoliikennesuunnitelmat eivät ole linjassa Pori-sopimuksen pyrkimysten kanssa. Nykyinen koululaisliikenteen järjestäminen avoimena vuoroliikenteenä mahdollistaa myös toisen asteen opiskelijoiden ja työssäkäyvien liikkumisen julkisella liikenteellä. Suljettu koululaisliikenne ei palvelisi kaupungin kokonaisetua eli mm. ikäihmisten kotona asumista mahdollisimman pitkään. Joukkoliikenteen karsiminen haja-asutusalueilta eriarvoistaa asuinalueita.

Olisiko aika kylien systemaattisen alasajon (joukkoliikenne, teiden yksityistämisaikeet, koulujen jatkuva lakkautusuhka ym.) sijaan miettiä keinoja, miten saisimme reuna-alueiden kaupunginosien ja kylien valtavan potentiaalin ja kasvumahdollisuudet käyttöön? Etätöiden aikakausi mahdollistaa uusien asukkaiden houkuttelemisen, kunhan puitteet hyvälle elämälle täällä sivummallakin on kunnossa.

On turhauttavaa lukea lehdestä tällaisista suunnitelmista. Toivomme jatkossa parempaa yhteistyötä ja asukkaiden aitoa osallistamista päätöksentekoon jo suunnitelmavaiheessa. Osallistaminen osoittaa välittämistä ja halua tehdä yhteistyötä.

Kaupunkimme reuna-alueiden alasajon on loputtava. Emme hyväksy suunnitelmia joukkoliikenteen lopettamiseksi.

Viliina Välimäki, (pj.) Kellahden kyläyhdistys ry.
Matti Hatanpää (pj.) Söörmarkun kylä- ja nuorisoseura ry.
Inna Haapajärvi (pj.) Lampin kyläyhdistys ry.
Aki Gröndahl (pj.) Ahlaisten kyläyhdistys ry.