Rakkaudella porilaisille – Hyvinvointirahoitusta Ahlaisiin

Porin kaupunki on vuosittain jakanut rahoitusta hankkeille, joilla on tarkoitus edistää hyvinvointia Porin eri alueilla. Tänä vuonna rahoituksen teemana olivat ulkoilu ja elämykset, yhteisöllisyys ja digisosiaalisuus. Hakemuksia jätettiin kaikkiaan 92 ja rahoitusta myönnettiin 28:lle hankkeelle; näiden joukossa oli Ahlaisten kyläyhdistyksen hanke Syreenitorin kehittämisestä.

Kyläyhdistyksen hanke ”Syreenitorin toiminnan kehittäminen” lähti liikkeelle siitä tosiasiasta, että Syreenitorista on muodostunut yksi keskeisistä tapaamispaikoista – niin kyläläisile, kesäasukkaille kuin satunnaisille vierailijoillekin. Torilla on rooli kesäkautena paitsi tavanomaisten lauantaitorien foorumina myös lukuisten tilaisuuksien tapahtumapaikkana: pääsiäistori, avoimet kylät -tapahtuma, sadonkorjuujtapahtuma, iltatorit jne. .

Tori on nykyisellään toki toimiva jo sellaisenaankin; parantamisen varaa kuitenkin jää niin tavanomaisten toripäivien kuin tapahtumien tarpeita ajatellen. Saadulla rahoituksella on mahdollista rakentaa torille sääsuoja ja tarvikesuoja.Nyt toripäivän varusteet kuljetetaan aamutuimaan torille ja toripäivän loppuessa pois sieltä ystävällismieleisen tahon tarjoamaan säilytystilaan naapurustossa. Sääsuojan osalta kyseessä on kevyt katos, jossa ohjelmallisten tilaisuuksien yhteydessä voidaan tarvittaessa suojata sääherkkää kalustoa, sekä normioloissa tarjota katos myös kahvittelijoille. Tämän yhteyteen rakennetaan torikaluston säilytykseen tarkoitettu tarvikevaja. Mikäli rahoitus riittää, voidaan sitä käyttää tarpeellisten torikalusteiden – tuoleja, pöytiä, yms. hankintaan.

Hankkeen toteutusta aletaan suunnitella ja siitä kerrotaan lisää tällä palstalla. Talkootyöllekin jäänee sijaa – tervetuloa kaikki innokkaat mukaan.

Hyvinvointirahasta löytyy lisää yleistä tietoa Porin kaupungin sivuilta: https://www.pori.fi/hyvinvointiraha .