Meidän Pori ei ole onnellinen. Kaikki tukemaan koulun ja päiväkodin säilyttämistä, jotta täälläkin voitaisiin olla onnellisia

Aiemmassa (tämän palstan) kannanotossa on käsitelty Porin kaupungin suunnitelmia Ahlaisten palvelurakenteen uudistamiseksi. Lyhyesti, tavoitteena on nopealla aikataululla keskittää koulu (nykyiset luokat), päiväkoti (nykyiset ryhmät) ja kirjasto Ahlaisten koulun tiloihin. Tiloihin ollaan nopealla aikataululla toteuttamassa kosmeettista ”peruskorjausta”, jolla nykyiset tilat muutetaan tilaratkaisuiltaan uutta tarvetta palvelevaksi.

Hienoa, että kaupunki osoittaa Ahlaisiin tilojen kehittämiseen tarvittavaa rahoitusta, mutta!!! Joltain osin päätösprosessissa taitaa laskutaidossa olla kehittämisen varaa, koska n. 800 m2 tiloihin ollaan nyt sijoittamassa toimintoja, jotka mitoitusohjeita noudattaen vaativat suunnilleen kaksinkertaiset neliömäärät. Suunnittelua tehdään vauhdilla koulun ja varhaiskasvatuksen osalta; rakentamisen pitäisi olla valmiina jo uuden kouluvuoden alkaessa. Nuokaan kaksi toimintakokonaisuuttakaan tiloihin eivät kohtuudella mahdu. Lisäksi suunnittelussa on kokonaisuudessaan unohdettu kirjaston tilatarve, puhumattakaan muusta liitännäistoiminnasta, mm. nuorisotilasta.

Tilaratkaisulla Pori kaupunki pyrkii tyhjentämään nykyisen päiväkoti-kirjastotilan ja mitä ilmeisimmin myymään sen; tämä tietysti on sinänsä kylänkin kannalta hyvä ratkaisu, jos tyhjentyville tiloille edes saadaan tolkullista käyttöä (vrt. Vanhainkoti). Päättäjien tuntuu olevan mahdotonta ymmärtää, että palveluiden supistamisella on dramaattisia vaikutuksia kylän elin- ja vetovoimaisuudelle  ja että korvaavien palveluiden etäisyys lasketaan kymmenissä täällä kilometreissä. Lähin kirjasto on käytännössä keskustassa, koulumatkat kasvavat pahimmillaan kymmeniin kilometreihin, nuorison vapaa-ajantoiminta siirtyyy nuokkarista kadulle, muutamia esimerkkejä tähän listatakseni. Vaikka kunnallinen päätöksenteko (kai) pitäisi tapahtua avoimmuutta (Porissakin!) noudattaen, hiljaisuus on laskeutunut kirjaston ja noiden oheistoimintojen ympärille ajettaessa tilaratkaisun ”Vaihtoehto 3”:a läpi väen väkisin. Vaihtoehto 3 aiemmassa kehittämissuunnitelmissa viittasi tuohon uuteen rakennettavaan, riittävät tilat omaavaan monitoimitaloon. Tämän korvikkeeksi on nyt suunnittelun pohjana tuo puolikasneliöinen koulurakennus, johon toimintojen osalta suunnitelma toteutuu, mutta neliöiden osalta tila jää puolikkaaseen tarpeesta.

Minkähän takia asia etenee näin kovalla kiireellä. Varmaankin siksi, että kehityskulkuun ei ehdittäisi puuttua – juna meni jo.

Nyt on viimeinen hetki kansalaisvaikuttamisen keinoin puuttua asiaan. Mikäli suunnittelu etenee toteutusasteelle, todennäköinen lopputulos toteuttaa pienen viiveen puitteissa, tilojen osoittauduttua toimimattomiksi, jotain (yhtä tai useampaa) seuraavista skenaarioista:

  • koulun yläluokat siirtyvät Noormarkkuun;
  • päiväkotiryhmiä pienennetään;
  • oppilaaksioton rajoja muutetaan tavoitteena pienentää Ahlaisten koulun oppilasmäärää;
  • riittävän pieneksi teknisin järjestelyin supistettu koulu lopetetaan;
  • kirjasto lopetetaan.

Kaikki nämä palvelut ovat elintärkeitä kylällemme, joten tulkaa mukaan taisteluun niiden puolesta.

Koulun peruskorjaus tuli vaihtoehdoksi jo luvatun uuden monitoimitalon rakentamiselle. Tuon rakentamisen budjetti oli n. 1,5 MEUR. Kaupungin taloustilanteen johdosta uudisrakentaminen korvattiin koulurakennuksen korjauksella, noin kolmannekseen supistuneella budjetilla ja puoleen supistuneella tilamäärällä. Tilinpoäätös osoittaa kuitenkin tilinpäätöksen jääneen vahvasti positiiviseksi ja perusteet hankkeen rahoituksen poistamiselle virheellisiksi.

Ahlaisten koulun vanhempainyhdistys on käynnistänyt kuntalaisaloite.fi-palvelussa nimienkeruun viedäkseen kuntalaisaloitteen muodossa monitoimitalon rakentamisen uudelleen valtuustokäsittelyyn. Mikäli et ole vielä käynyt allekirjoittamassa aloitetta, voit vaivatta tehdä sen osoitteessa

https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/18903

Allekirjoittamisen yhteydessä tunnistaudutaan vahvalla tunnistautumisella (pankkitunnukset, mobiilivarmenne, henkilökortti) tai sähköpostivahvistuksella (antamalla sähköpostiosoite omaan sähköpostiin tulee vahvistuslinkki). Kansalaisloitteen läpimeno edellyttää vahvaa kuntalaisten kannatusta asialle. Kantaa voivat ottaa myös muut, joilla on sidoksia Ahlaisiin.