Ahlaisten kyläyhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään 30.3.2021 klo 19 alkaen hybridikokouksena

Sääntömääräinen kevätkokous pidetään Putajalla keskiviikkona 30.3.2021 klo 19 alkaen. Kokous toteutetaan hybridikokouksena, jossa osallistuminen on mahdollista etäyhteydellä. Kokouspaikalla kokoukseen voi voimassaolevien kokoontumisrajoitusten takia osallistua korkeintaan kuusi jäsentä. Jokaisen osallistujan on ilmoittauduttava kokoukseen sähköpostilla, myös paikalle tulevien. Ilmoittauneille lähetetään etäosallistumisen mahdollistava linkki sähköpostitse.

MUUTOS KOKOUSKÄYTÄNTÖÖN (17.3.2021): AVI on muuttanut tulkintaa kokoontumisrajoituksista. Uuden tulkinnan mukaan kokoontumisrajoitukset eivät koske yhtiökokouksia ja vastaavia (koskee myös yhdistysten sääntömääräisiä kokouksia). Näin ollen yhdistyksen kevätkokoukseen voi osallistua myös kokouspaikalla rajoitusten estämättä. Kokouspaikalle tuleville on maskipakko ja tulemme huolehtimaan turvaväleistä; näin voimme tarjota mahdollisuuden turvalliseen osallistumiseen kaikille paikalle saapuville. Ilmoittautuminen on tästä huolimetta suotava, mutta ei pakollinen. Myös etäosallistuminen on edelleen mahdollista. 

Ilmoittautuminen viimeistään 23.3.2021 sähköpostiin ahlaisten.kylayhdistys@gmail.com. 

Kokouksen asialista ja julkinen kokousmateriaali:

Kokouspaikalla läsnä ovat yhdistyksen puheenjohtaja Aki Gröndahl ja yhdistyksen sihteeri Anna-Leena Sipinen; lisäksi paikalla voi olla neljä muuta jäsentä.

AHLAISTEN KYLÄYHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2021

1. Kokouksen avaaminen

Yhdistyksen puheenjohtaja Aki Gröndahl toteaa etäkokousyhteydet ja avaa kokouksen.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valitseminen.

Esitys: Kokouksen puheenjohtajana toimii avaaja ja sihteerinä yhdistyksen sihteeri Anna-Leena Sipinen.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Sääntöjen 8§: Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 7 päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

Sääntöjen 9§: Yhdistyksen kevätkokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua.

Sääntöjen 10§: Jäsenellä ei ole äänioikeutta kokouksessa, mikäli häntä ei ole hyväksytty jäseneksi ennen ao. vuoden helmikuun 15. päivää.

Eduskunnan säätämän poikkeuslaki (677/2020) sallii poikkeusjärjestelyin toteutetun kokouksen. Sen mukaan kokoukseen osallistuminen on mahdollista etäyhteydellä, mikäli yhdistyksen hallitus on tehnyt asiasta päätöksen. Lisäksi hallitus voi edellyttää kokoukseen etukäteisen ilmoittautumisen. Yhdistyksen hallitus on 8.3.2021 alkaneessa ja 9.3.2021 päättyneessä sähköpostikokouksessaan tehnyt päätöksen etäosallistumisen sallimisesta sekä edellyttänyt kokoukseen sähköpostitse tehtävän ilmoittautumisen.

Kokouskutsu on julkaistu Satakunnan kansassa 10.3.2021 ja Uutisluotsissa 11.3.2021.  Kokousjärjestelyistä on tiedotettu kokouskutsussa ja tällä www-sivullla (julkaistu 7.3.2021).

4. Kokouksessa läsnä olevien jäsenten ja heidän äänivaltaisuutensa toteaminen.

Todetaan paikalla olevat, valtuutuksella edustetut sekä etäyhteyden avulla kokoukseen osallistuvat jäsenet sekä heidän äänioikeutensa.

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Kokouksen asiat koostuvat sääntöjen mukaisista asioista sekä jäsenten hyvissä ajoin ennen kokousta käsiteltäväksi (10§) haluamista muista asioista. Muita asioita ei ole esitetty. Hyväksytään (tässä oleva) esityslista.

6. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon esittäminen.

Tilinpäätös:

Tilinpäätös vuodelta 2020 osoittaa 1 257,75 EUR alijäämää ja taseen loppusumma on 16 633,66 EUR. Tilinpäätöksen yksityiskohdat esitellään kokouksessa. Tilinpäätökseen voi tutustua ennen kokousta sopimalla asiasta puheenjohtajan kanssa (ahlaisten.kylayhdistys@gmail.com).

Yhdistyksen vuosikertomus 2020:

Ahlaisten kyläyhdistyksen toimintakertomus 1.1. – 31.12.2020

YLEISTÄ

Ahlaisten kyläyhdistyksen toimintaa vuoden 2020 aikana on haitannut pandemia, korona, Covid-19-virus.

Tavoitteena on ollut Alakylän ja Ylikylän asukkaiden elinolosuhteiden säilymiseen ja viihtyvyyden parantaminen. Yhdistys on tehnyt yhteistyötä kylien eri toimijoiden kanssa ja sen kautta on hoidettu edunvalvontaa eri viranomaistahoihin, Porin kaupunkiin ja tiehallintoon. Asioina olivat mm. teiden kunto, kotisivujen ylläpitäminen sekä kouluasioiden seuraaminen alueellamme.

Vanha-Putajan vuokrausta on jatkettu, käyttäjinä lähinnä kylän muut yhdistykset.

HALLINTO

Ahlaisten Kyläyhdistys ry hallitus:

Aki Gröndahl puheenjohtaja
Tapio Salminen varapuheenjohtaja

varsinaiset jäsenet (varajäsenet):
Pia Wittsberg (Toni Sjöblom)
Helena Mäkinen-Mäntylä (Ilkka Niemi)
Teuvo Mäntylä, rahastonhoitaja (Marja-Liisa Harjula)
Hannu Jaakkola (Anna Leena Sipinen, sihteeri)
Jorma Tikkanen (Esa Einola)
Kristiina Åkerlund (Reijo Kankaansivu)

Hallitus kokoontui kaksitoista kertaa, joista yksi oli sähköpostikokous (4-2020).

Sääntömääräiset kokoukset: kevätkokous jouduttiin siirtämään pandemian takia ja se pidettiin syyskokouksen kanssa samana päivänä 28.10.2020.

Toimikunnat vuodella 2020

Toritoimikunta: Regina Wittsberg, Aki Gröndahl, Teuvo Mäntylä ja Toni Sjöblom.
Jäsenasiat: Helena Mäkinen-Mäntylä
Kotisivutoimikunta lakkautettiin ja valittiin kotisivuvastaavaksi  Hannu Jaakkola

JÄSENET JA JÄSENYYDET

Yhdistyksen jäsenrekisteriä on ylläpitänyt Helena Mäkinen-Mäntylä ja jäsenmäärä 31.12.2020 oli 108 henkilöä sekä 14 kunniajäsentä, yhteensä 122.

Yhdistys on jäsenenä Karhuseutu ry:ssä, Porin kylät ry:ssä ja Satakylät ry:ssä. Yhdistys erosi Porin kiinteistönomistajain keskusjärjestö ry:stä.

TALOUS

Yhdistyksen toimintaa on rahoitettu jäsenmaksuilla, romunkeräyksellä, makkaran ja kahvin myynnillä sekä toripaikkamaksuilla.

Kirjanpito on laadittu voimassa olevan kirjanpitolain mukaan.

Kirjanpidon on hoitanut Tilitiimi Aikonen, toiminnantarkastajina ovat toimineet  Riitta Nummelin ja Sirpa Lundgren, varatoiminnantarkastajina Pauli Nummelin  ja Erkki Lundgren.

TOIMINTA

Tori

Ahlaisten kyläyhdistyksen hallinnoimalla Syreenitorilla oli pääsiäistori 11.4. sekä kesätori kesäaikana, torikauden avaus oli 2.5.2020. Tori oli avoinna lauantaisin klo 9-13.

Lisäksi oli iltatorikokeilu 19.8.2020 klo 17-20. Paikalla oli karaoke, Partiokahvila, leivonnaismyyjä sekä kepparirata. Tämän tapahtuman perusteella kannattaa jatkaa kokeilua myös tulevana kesänä.

Syystori pidettiin 17.10.2020.

Kesätyöntekijät

Kesätyöntekijöinä Porin kaupungin kesätyöllistämistuella neljä henkilöä. Kesätyöntekijät siivosivat Vanha-Putajan, pesivät mattoja sekä pitivät kesäkahvilaa juhannuksesta heinäkuun loppuun.

Kesäkahvila oli auki arkipäivisin 22.6. – 31.7.2020 klo 11-15. Matonpesupalvelua tarjottiin ja palvelua käytettiin enemmän kuin edellisenä kesänä.

Putajalla oli mininäyttely teemalla Ompelijan kätköistä, järjestäjänä Helena Mäkinen-Mäntylä ja Anna Leena Sipinen.

Avoimet kylät

Ahlainen osallistui Satakylät ry:n organisoimaan koko Satakuntaa käsittävään Avoimet kylät-tapahtumaan 13.6.2020. Tilaisuus järjestettiin olosuhteiden vuoksi virtuaalisena. Regina Wittsberg kuvasi kylältä videon: ”Kesäinen tervehdys Ahlaisista”, joka oli nähtävissä Youtube-palvelussa.

Avovesiuinti

Yleisön suosion saanut Avovesiuinti järjestettiin 16.7.2020 yhteistyössä toisten kylän yhdistysten kanssa. Osallistujia oli 29 henkilöä.

25-v torijuhla

Syreenitori aloitti 25. toimintavuottaan 17.7.2020. Juhlaa vietettiin torilla la 18.7.2020. Musiikkipedagogi (AMK) Lauri Gröndahl soitti otannan jazzia ja bluesia. Paikalla oli runsaasti yleisöä.

Ahlaisten Ämmä/äijä

Ahlaisten markkinat peruttiin. Vuoden 2020 Ahlaisten Ämmä julkistettiin toritapahtumassa 1.8.2020. Ahlaisten Ämmäksi kyläyhdistys valitsi  Marja-Liisa Harjulan. Puhujana oli kaupungin controller Tiina Toivonen.

Joulumarkkinat

Joulumarkkinoita valmisteltiin pidettäväksi toriympäristössä ulkotapahtuma, mutta kokoontumisrajoituksien takia tapahtuma jouduttiin perumaan.

Hanke

Leader-hanke: Valoa ja Opastusta: kausivalot, infotaulut sekä verkossa oleva palvelu- ja matkailuinfon tuottaminen karttapohjalle hyväksyttiin. Kausi(joulu)valot uusittiin ja asennettiin paikalleen.

Muu toiminta

Jouluksi kyläyhdistys pystytti veteraanikiven viereen kuusen sekä laittoi kuuseen uusitut valot. Jouluaattona kyläyhdistys laittoi ulkotulet Ämttööntie varteen sillalle asti jo nyt perinteeksi käyneen tavan mukaan.

Romualueelta peruttiin Stenan lava, jäi vain Kuusakosken lava.

Kotiseutuyhdistyksen liittyminen kyläyhdistykseen toimikuntana on ollut vireillä.

Kyläyhdistys osallistui kaupungin järjestämään ilmaisen ruokailun jakeluun kesäaikana koskien 7 – 18 vuotiaita. Ruokailusta ylijäänyttä ruokaa sai hakea omiin astioihin.

Toiminnantarkastuskertomus:

Olemme tarkastaneet AHLAISTEN KYLÄYHDISTYS RY:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.2020 – Olemme tarkastaneet AHLAISTEN KYLÄYHDISTYS RY:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.2020 – 31.12.2020. Hallituksen vastuulla laadittu tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot.

Toiminantarkastus on suoritettu hyvän toiminnantarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, että tilinpäätös on  olennaisilta osin  oikein laadittu. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen jäsenten toiminnan lainmukaisuutta yhdistyslain säännösten perusteella.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, joka osoittaa 1 257,75 euron tappiota, on laadittu kirjanpitolain sekä  tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Tilinpäätös voidaan vahvistaa ja vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille tarkastamaltamme tilikaudelta.

7. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille päättäminen.

8. Kokouskutsussa mainittujen muiden asioiden käsitteleminen.

Muita asioita ei ole esitetty kokouksen käsiteltäväksi.

9. Muut asiat: kokouksen yhteydessä esitetyt asiat, joista voidaan keskustella, mutta ei ottaa päätettäväksi.

10. Kokouksen päättäminen.