Lehdistötiedote: Ahlaisten kuntalaisaloite eteenpäin, uusi monitoimitalo rakennettava

Ahlaisten koulun Vanhempainyhdistyksen käynnistämä kuntalaisaloite Ahlaisten uuden monitoimitalon puolesta sai kuukaudessa huiman allekirjoittaneiden määrän. Kannattajia on kaikkiaan 1920, joista porilaisia 1761. Aloitteen tekijöinä on nyt yli 2 prosenttia Porin kaupungin asukkaista eli tämä tietää sitä, että aloite on otettava käsittelyyn 6 kk aikana asian vireille tulosta. Kuntalaisaloite jätetiin Porin kaupungille 29.3.2021.

Aloitteen taustalla on kaupungin päätös perua Ahlaisiin keväällä 2019 valtuuston päätöksellä (27.5.2019) luvattu monitoimitalo. Uuteen rakennukseen oli tarkoitus yhdistää nykyiset koululuokat, varhaiskasvatus, perusturva sekä kirjasto. Lisäksi suunnitelmaan oli sisällytetty ns. koko kylän ”oma olohuone”, huomioiden erityisesti ikäihmiset. Syy hankkeen kaatumiseen oli kaupungin oletettu heikko taloustilanne, mikä paljastui kuitenkin virhearvioinniksi. Tulos on 4,2 M€ ylijäämäinen.

Kaupungin nykyisessä suunnitelmassa tarkoituksena on liittää vanhaan 1950-luvun lopulla rakennettuun koulukiinteistöön luokkien 1–6 lisäksi edellä mainitut palvelut. Koulun tilat eivät riitä edes koulun ja varhaiskasvatuksen tarpeisiin. Lisäksi rakennuksessa joudutaan tekemään mittava peruskorjaus mm. lämmitysjärjestelmä, viemäröinti sekä ilmanvaihto on uusittava. Vuonna 2019 tehdyssä arviossa peruskorjaus tulisi maksamaan 1,5 M€, uuden monitoimitalon kustannusarvio on 1,95 M€.

Ahlaisten koulun Vanhempainyhdistys sekä Ahlaisten Kyläyhdistys ovat olleet aktiivisesti yhteydessä sekä virkamiehiin, että kaupungin valtuutettuihin asian saamiseksi uudelleen valtuuston käsittelyyn. Asiasta on tehty myös valtuustoaloite.

Uusi monitoimitalo tuo Ahlaisten asuinalueelle lisää vetovoimaisuutta ja näin ollen myös lapsiperheiden muuttohalukkuus Ahlaisiin lisääntyy. Vallitseva koronapandemia mahdollistaa entistä joustavammat etätyöskentelytavat ja liitännäisseurauksena myös entistä väljempi asuminen sekä maaseudun tarjoama rauha, ja luonnon kauneus houkuttelevat ihmisiä Ahlaisiin. Kaupungin päättäjien tulee nähdä Porin laaja pinta-ala mahdollisuutena eikä rajoitteena. Voidakseen palvella kaikkia kuntalaisia yhdenvertaisesti, huomioiden myös kaupungin reuna-alueet, tulee nämä peruspalvelut taata kaikille lähipalveluna, myös ahlaislaisille, toteaa vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Lotta Kuusikari.

Lisäksi uusi monitoimitalo mahdollistaa matalan kynnyksen yhteistyön eri moniammatillisten tahojen välillä. Yhteistyö kulttuuripalveluiden (kirjasto) perusturvan (terveydenhoitaja), koulun (opettaja, kuraattori) ja esiopetuksen sekä varhaiskasvatuksen välillä on entistä hedelmällisempää ja ennen kaikkea perhettä sekä lasta palvelevaa. Toiveena voisikin esittää, että Porin kaupunki noudattaa Suomen Unicefilta saamaansa Lapsiystävällinen kaupunki- tunnustusta tässäkin kohtaa, jatkaa Lotta Kuusikari.

Lisätietoja:

Lotta Kuusikari 040 8454226

Kristiina Åkerlund 040 7232448