Ahlaisten kyläyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous

Ahlaisten kyläyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 29.10.2021 alkaen klo 19:00.

Paikka: Vanha-Putaja, Nahkurinkuja 38, Ahlainen

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10§:ssä määrätyt asiat:

 1. Kokouksen avaaminen.
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valitseminen.
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
 4. Kokouksessa läsnä olevien jäsenten ja heidän äänivaltaisuutensa toteaminen.
 5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.
 6. Toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vahvistaminen.
 7. Seuraavan vuoden jäsenmaksuista päättäminen.
 8. Yhdistyksen puheenjohtajan ja hänen varajäsenensä valitseminen.
 9. Yhdistyksen hallituksen erovuoroisten varsinaisten ja varajäsenten toteaminen sekä uusien valitseminen heidän tilalleen.
 10. Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valitseminen.
 11. Kokouskutsussa mainittujen muiden asioiden käsitteleminen.
 12. Muut asiat: kokouksen yhteydessä esitetyt asiat, joista voidaan keskustella, mutta ei ottaa päätettäväksi.
 13. Kokouksen päättäminen.

Tervetuloa kokoukseen!