Leader-rahoitusta kotiseutumakasiinin kunnostamiseen ja kausivalojen lisäämiseen – täydentyvä tapahtumablogi

Ahlaisten kyläyhdistys haki Leader-rahoitusta kehittämishankkeelle ”Valoa kylänraitille ja kotiseututyöhön”. Hanke muodostuu kahdesta osasta: kausivalojen määrän lisääminen ja kotiseutumakasiinin kunnostaminen. Tässä artikkelissa seurataan ”blogimaisesti” hankkeen etenemistä.

Artikkeli täydentyy tapahtumien edetessä. Uusimmat tapahtumat ovat artikkelin alussa.

 

—- 9.6.2022 —-

Tosipaikka edessä – Kotiseutumakasiinin pihatyötkin pitää saada tehdyksi

Tähän asti hanketta on suunniteltu ja pohdittu tietokoneen ääressä hankesuunnitelmaa kyhäten. Ruumiillinen työ ei siinä vaiheessa käynyt vielä vahvasti mielessä. Isoimpaan ruljanssiin valjastettiin Jukka Paloheimo, joka ensin raivasi pihan ryvettyneen kasvuston, poisti turvettuneen maan ja toi paikalle nurmikointiin tarvittavan mullan sekä tiealueiden soran. Tämä hoitui toukokuun alkupuolella. Muutaman viikon odottelu ei näyttänyt pihatöitä edistävän, joten kaksi joutilasta (Salminen-Jaakkola) ryhdytettiin pihatöiden kimppuun. Pääosin Jukan jälkeen jättämä jälki tarvitsi enää tasoittelua ja rajaamista haravan kanssa. Mutta – Makasiinin toisen puolen multa ei haravaa enää totellut, joten apuneuvoksi piti hakea puutarhajyrsin, joka puutarhatraktorin ohella pelasti työläiset raskaimmalta ruumiilliselta työltä. Lopulta maa saatiin kylvökuntoon. Kolme ja puoli pussillista siemenseosta nurmi-apila-niittykukat levitettiin alueelle. Tapsan reikäjyrä viimeisteli istutukset ja se oli siinä. Sadetta odotellessa – toista viikkoa meni poudan merkeissä, mutta lopulta sen verran vettäkin saatiin, että nurmikko ainakin sai kasvun alun.

   

Tästä lähdettiin – alue Jukan jäljiltä.

   

Konevoima.

   

Miesvoima.

   

Hyvää jälkeä syntyi.

Työkalut ja roskakuorma matkalla kohti lähtöpaikkaansa.

—- 7.6.2022 —-

Merkkaustöillä aloiteltiin

VAlot eivt tunnetusti pala ilman sähköä. Kausivalohankkeen osalta Porin kaupunki on lupautunut huolehtimaan tarvittavista sähköasennuksista niihin tolppiin, joihin valot asennetaan. Sillä tuo puute on korjattu ja Ahlaisten kyläyhdistykselle jää huiolekssen valojen hankinta, asennuskuntoon laittaminen ja lopulta paikalleen pano talvikauden alkaessa. Sopivat sijoituskohteet eli katuvalotolpat valtuutettiin valitsemaan parivaljakko Gröndahhl-Jaakkola, joka teki polkupyöräretken kylänraitilla. Nyt valaistavat tolpat on merkitty punaisella merkkilapulla ja lisäksi Porin kaupungille on lähetetty aluekarttaan merkittynä tolppien paikat. Sähköasennukset alkanevat alkusyksyllä. Toivotaan, että tolppamerkintöjä ei merkittävissä määrin vandalisoida kesän aikana; tähän mennessä yksi on jo jouduttu uusimaan. No – karttamerkinnät pelastavat asian joka tapauksessa.

   

Malmgårdin kulmilta aloitettiin ja Ahjolan eteen päädyttiin. Kymmenen valaistavaa tolppaa on valittu ja toimeksianto toteutettu.

 

 

—- 28.5.2022 —-

Hanke

Leader-rahoitusta oli jälleen haettavissa keväällä 2022. Ahlaisten kyläyhdistys valmisteli rahoitushakuun hankkeen, jolla mahdollistettiin kahden ajankohtaiseksi muodostuneen kehittämiskohteen toteuttaminen: kausivalojen määrän lisääminen ja kotiseutumakasiinin kunnostaminen. Rahoitushakemusta valmisteltiin kevään mittaan kiinteässä yhteistyössä Karhuseudun asiantuntijoiden kanssa ja myönteinen rahoituspäätös tuli ELY-keskukselta toukokuun puolen välin tietämillä. Rahoitus kattaa 70% kuluista, jotka on budjetoitu 10.937 EUR suuruiseksi. Loppu 30% kustannuksista on yhdistyksen omarahoitusta, josta kuitenkin 75% voi kattaa talkootyöllä. Talkootyön määräksi on arvioitu n. 250 tuntia, josta noin puolet voidaan kohdentaa hankerahoitukseen. Talkootyöllä on rahoituskokonaisuudessa suuri merkitys kahdessa mielessä: ensiksi se keventää yhdistyksen suoraa taloudellista rasitetta ihan mukavasti, toiseksi se toteuttaa hankkeelle asetettua yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen tavoitetta. Siispä – tervetuloa mukaan talkooporukkaan, tilaa on.

   

Hankkeen rahoitus on tullut Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman Leader-raohituksesta, jota alueellamme operoi Karhuseutu ry. Kiitokset Karhuseudun asiantuntijoille arvokkaasta valmisteluavusta hanketta paperille paketoitaessa ja sen rahoituspäätökseen viemisestä. Sitten itse hankkeen sisältöön.

Kausivalot: Ahlaisten kyläyhdistys uudisti kausivalot pari vuotta sitten edellisen Leader-hankkeen tuella. Uudistetut valot saivat hyvän vastaanoton, joskin keskustelua herätti niiden hajasijoitus välille Hakamäki – Kirkkoaukio. Sijoitteluun on historialliset syynsä, joita on ruodittu aiemman hankkeen blogikirjoittelussa (osa1; osa2). Keskustelu herätti kuitenkin idean lähteä selvittämään mahdollisuutta valojen määrän lisäämiseen. Alkuperäinen kunnianhimoinen tavoite oli saada jonkinlaisella säännöllisyyden asteella valaistuksi koko kylänraitti Paloheimontieltä Kirkkoaukiolle. Ongelmaksi tuli valotolppien omistus: väli Paloheimontie – Merikarvian rantatie on ELYn hallinnassa ja loppuosa kuluu Porin kaupungille. ELY on tehnyt kategorisen päätöksen, että tolppiin ei saa asentaa mitään lisäosia – tältä osin asia on loppuun käsitelty. Porin kaupungin suhtautuminen puolestaan oli asialle myötämielinen. Kaupunki lupasi tolpat valaistuskäyttöön ja jopa toteuttaa omalla kustannuksellaan tarvittavat sähköliitännät. Tästä kiitokset Porin kaupungille! Nyt hankinnan alla on puolisen tusinaa uusia valoja, jotka asennetaan säännöllisesti noin joka toiseen tolppaan Merikarvian rantatieltä Kirkkoaukiolle. Asennuskuntoon saattaminen toki vaatii jälleen pientä askartelua sovittimien ja kiinnikkeiden kanssa. Talkooporukassa on tilaa! Ensi joulunseutu on näillä odotuksilla entistä valoisampi.

Kotiseutumakasiini: Sandöntien alkupäässä sijaitseva, Malmgårdiin kuuluva makasiinirakennus on ollut 1990-luvulta alkaen Ahlaisten Kotiseutuyhdistyksen hallinnassa kotiseututyön tarpeita palvelevaan toimintaan. Kotiseutuyhdistyksen sulautuessa Ahlaisten Kyläyhdistykseen 2021 kesän tuntumassa siirtyi Kotiseutumakasiiniksi kutsutun rakennuksen hallinta Kyläyhdistykselle, muun Kotiseutuyhdistyksen maallisen mammonan myötä. Tässä yhteydessä vuokrasopimus omistajan kanssa uudistettiin ja siirrettiin Kyläyhdistyksen nimiin. Vuokrasopimuksen mukaan rakennuksesta ei makseta vuokraa, mutta yhdistys vastaa sen ja rakennuksen ympäristön kunnossapidosta (kuten entinenkin vuokraaja); kiitokset Inbergin perheelle myötämielisestä suhtautumisesta yhteiseen asiaan. Kunnossapidon velvoitteen ympärille rakentuu hankkeen toinen osa. Kotiseutuyhdistys on käyttänyt rakennusta erilaisten näyttelyiden ja tapahtumien kotina; näin jatkossakin tullaan toimimaan. Jo nyt rakennuksessa on erilaista museotasoista rekvisiittaa ”pysyväisnäyttelynä”. Jotta toiminta ylipäätään olisi mahdollista, rakennnuksen ympäristö ja itse rakennus vaatii pienimuotoista kunnostamista. Samoin sen tekninen varustus (sähköt, valaistus) vaatii päivittämistä. Rakennuksen käyttömahdollisuuksia on tarkoitus parantaa pienimuotoisilla kalustehankinnoilla. Piha-alueen kunnostus (raivaus, nurmikointi, sorastus) on jo aloitettu ja tavoitteena on saada se valmiiksi lähiviikkojen aikana. Seuraavaksi vuorossa on rakennuksen kuistin katon ja rappusten uusinta sekä ulkomaalaus. Sisätöitä tehdään, kun muilta kiireiltä ehditään ja tarvittavaa ammattiapua saadaan asennustöihin. Kesän lopussa on sitten inventaari: mitä saatiin aikaan ja mitä vielä pitää tehdä. Tavoite on kuitenkin saada rakennus hyötykäyttöön jo kuluvan kesäkauden aikana. Tähänkin hankkeeseen tarjolla on työtä ahkerille talkoolaisille.

Tätä blogikirjoittelua jatketaan raportoiden hankkeen etenemisestä – tarinoin ja kuvin. Hamaan hankkeen loppuun saakka. Jos ette jouda mukaan työporukoihin, niin seuratkaa hanketta täältä.