Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

 

Yleistä          

Ahlaisten kyläyhdistyksen toiminnan tarkoituksena Alakylän ja Ylikylän asukkaiden viihtyvyyden parantaminen ja panostaa kylän elinolosuhteiden säilymiseen ja paranemiseen.Yhdistys tekee yhteistyötä Ahlaisten kylien eri toimijoiden kanssa ja hoitaa edunvalvontaa eri viranomaistahoihin, Porin kaupunkiin ja tienpitäjään. Painopistealueina on kaavoitustilanne Ahlaisissa, tieasioiden eteenpäin vieminen sekä Sote uudistuksen seuraaminen alueellamme.

Toritapahtumat

Järjestetään torikauden avaus, torikauden päättäjäiset tai muita torille sopivia mahdollisia juhlatilaisuuksia, esim. torikaraoke Avoimet Kylät -tapahtuman yhteydessä.

Aloitteet

Yhdistys tekee aloitteita kaupungin päättäjille ja myös valtion edustajille siitä, miten Alakylän ja Ylikylän kehittymistä tulisi edesauttaa. Aloitteet valmistellaan avoimesti, niin että kaikki halukkaat voivat osallistua niiden tekoon. Tarvittaessa käytetään myös asiantuntija-apua. Panostetaan mm. edelleen Ahlaistentien tieolosuhteiden parantamiseen ja kevyenliikenteen väylän jatkamiseen VT8:lle.

Yhteistyö    

Kyläyhdistys pyrkii edistämään yhteistyötä alueella toimivien muiden yhteisöjen ja yhdistyksien kanssa. Kyläyhdistystoiminnassa tehdään yhteistyötä Lampin ja Kellahden kyläyhdistysten sekä Satakylät ry:n kanssa. Kesäasukkaat pyritään saamaan mukaan kylän kehittämishankkeissa. Soveltuvilta osin Ahlaisten kyläyhdistys ry osallistuu myös yhteishankkeisiin.

Kokoukset   

Ahlaisten kyläyhdistys ry pitää sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset sääntöjen määräämänä aikana ja ylimääräisiä yleiskokouksia kutsutaan koolle tarvittaessa. Yhdistyksen hallitus kokoontuu tarvittaessa n. kerran kuukaudessa.

Suolamakasiini ja Vanha-Putaja

Vanha-Putajan kiinteistön vuokrausta ja käyttöä pyritään lisäämään, suolamakasiinia käytetään varastona.

Tapahtumat

  • Ahlaisten kyläyhdistys ry valitsee vuoden 2020 Ahlaisten Äijän tai Ämmän ja julkistaa sen Ahlaisten markkinoilla elokuussa.
  • Pyritään järjestämään talvitapahtuma sään salliessa helmi-maaliskuun aikana.
  • Osallistutaan valtakunnalliseen Avoimet kylät -tapahtumaan 13.6.2020.
  • Heinäkuun puolivälissä pidetään Avovesi -uintikisat, yhteistyössä kylän yhdistyksien kanssa.
  • Joulukuun toisena lauantaina järjestetään yhteistyössä Ahlaisten yhdistyksien kanssa joulumarkkinat.

Varainhankinta

Omien varojen keräämiseksi pidetään arpajaisia, kahvituksia ja makkaran myyntiä tapahtumien yhteydessä ja jatketaan metalliromunkeräys pisteen pitämistä.

Muu toiminta

  • Sotaveteraanikiven ympäristön hoito,
  • joulukuusen pystytys veteraanikiven viereen,
  • tervehdykset yhteistyökumppaneille sekä yhdistyksen ansioituneille jäsenille,
  • laitetaan kausivalot entiseen malliin,
  • kyläyhdistys antaa äijäkerholle tilat kerhon pitämistä varten kuitenkaan yhdistyksenä muuten osallistumatta siihen tai puuttumatta sen toimintaa.