Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Yleistä              

Ahlaisten kyläyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on Ahlaisten asukkaiden viihtyvyyden parantaminen ja panostaa kylän elinolosuhteiden säilymiseen ja paranemiseen.

Yhdistys tekee yhteistyötä Ahlaisten kylien eri toimijoiden kanssa ja hoitaa edunvalvontaa eri viranomaistahoihin, Porin kaupunkiin ja tienpitäjään. Painopistealueina on kaavoitus tilanne Ahlaisissa, tieasioiden eteenpäin vieminen sekä Sote uudistuksen seuraaminen alueellamme.

Toritapahtumat

Järjestetään torikauden avaus, torikauden päättäjäiset tai muita torille sopivia mahdollisia juhlatilaisuuksia. Pyritään järjestämään kerran kuukaudessa  iltatori esim. torikaraoke.

Aloitteet

Yhdistys tekee aloitteita kaupungin päättäjille ja myös valtion edustajille siitä, miten Ahlaisten kehittymistä tulisi edesauttaa. Aloitteet valmistellaan avoimesti, niin että kaikki halukkaat voivat osallistua niiden tekoon. Tarvittaessa käytetään myös asiantuntija-apua. Panostetaan mm. edelleen Ahlaistentien tieolosuhteiden parantamiseen ja kevyenliikenteen väylän jatkamiseen VT8:lle.

Yhteistyö         

Kyläyhdistys pyrkii edistämään yhteistyötä alueella toimivien muiden yhteisöjen ja yhdistyksien kanssa. Kyläyhdistystoiminnassa tehdään yhteistyötä Lampin ja Kellahden kyläyhdistysten sekä Satakylät ry:n kanssa. Kesäasukkaat pyritään saamaan mukaan kylän kehittämishankkeissa. Soveltuvilta osin Ahlaisten kyläyhdistys ry osallistuu myös yhteishankkeisiin. Kotiseutuyhdistys on liittymässä kyläyhdistykseen toimikuntana.

Kokoukset      

Ahlaisten kyläyhdistys ry pitää sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset sääntöjen määräämänä aikana ja ylimääräisiä yleiskokouksia kutsutaan koolle tarvittaessa. Yhdistyksen hallitus kokoontuu tarvittaessa n. kerran kuukaudessa.

Vanha-Putaja

Vanha-Putajan kiinteistön vuokrausta ja käyttöä pyritään lisäämään.

Kotiseutumakasiini

Kotiseutuyhdistyksen lakkauttamisen jälkeen toiminnat ovat siirtyneet kyläyhdistykselle kotiseututoimikuntana. Tonttia kunnostetaan ja makasiinissa pyritään järjestämään näyttelyitä.

Tapahtumat   

Ahlaisten kyläyhdistys ry valitsee vuoden 2022 Ahlaisten Äijän tai Ämmän ja julkistaa sen Ahlaisten markkinoilla elokuussa.

Osallistutaan valtakunnalliseen Avoimet kylät -tapahtumaan 11.6.2022.

Heinäkuun puolivälissä pidetään Avovesi -uintikisat, yhteistyössä kylän yhdistyksien kanssa.

Joulukuun toisena lauantaina järjestetään yhteistyössä Ahlaisten yhdistyksien kanssa joulumarkkinat.

Varainhankinta

Omien varojen keräämiseksi pidetään arpajaisia, kahvituksia ja makkaran myyntiä tapahtumien yhteydessä ja jatketaan metalliromunkeräyspisteen ylläpitämistä.

Muu toiminta

  • sotaveteraanikiven ympäristön hoito
  • joulukuusen pystytys veteraanikiven viereen
  • ulkotulien sytyttäminen Ämttööntien varteen jouluaattona
  • tervehdykset yhteistyökumppaneille sekä yhdistyksen ansioituneille jäsenille
  • laitetaan kausivalot entiseen malliin
  • kyläyhdistys antaa äijäkerholle tilat kerhon pitämistä varten kuitenkaan yhdistyksenä muuten osallistumatta siihen tai puuttumatta sen toimintaan
  • Putajalla pidetään kesäkahvilaa, johon palkataan kesätyöntekijöiksi kylän nuoria
  • Makasiinilla pidettäviin näyttelyihin voivat kesätyöntekijät osallistua
  • Juhannusmaistongin pystytys
  • Joulurauhan julistus