AHLAISTEN KYLÄYHDISTYS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2024

Yleistä

Ahlaisten kyläyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on Ahlaisten sekä vaki- että kesäasukkaiden viihtyvyyden parantaminen ja panostaa kylän elinolosuhteiden säilymiseen ja parantamiseen. Kyläyhdistys tekee yhteistyötä Ahlaisten kylien eri toimijoiden kanssa ja hoitaa edunvalvontaa eri viranomaistahoihin, Porin kaupunkiin ja tiepitäjään. Painopistealueena on kaavoitus tilanne Ahlaisissa, tieasioiden eteenpäin vieminen.

Toritapahtumat

Järjestetään torikauden avaus, torikauden päättäjäiset sekä muita tapahtumia tai juhlatilaisuuksia. Kesäkaudella iltatori / karaoke pyritään järjestämään kerran kuukaudessa.

Aloitteet

Yhdistys tekee aloitteita kaupungin päättäjille ja myös valtion edustajille siitä, miten Ahlaisten kehittymistä tulisi edistää. Aloitteet valmistellaan avoimesti, niin että kaikki halukkaat voivat osallistua niiden tekoon. Tarvittaessa käytetään asiantuntija-apua. Tärkeinä kohteina on edelleen mm. Ahlaisten tieolosuhteiden parantaminen.

Yhteistyö

Kyläyhdistys pyrkii edistämään yhteistyötä alueella toimivien muiden yhteisöjen ja yhdistysten kanssa. Kyläyhdistystoiminnassa tehdään yhteistyötä Lampin ja Kellahden kyläyhdistysten sekä Satakylät ry:n kanssa. Kesäasukkaita pyritään saamaan mukaan kylän kehittämishankkeisiin. Soveltuvilta osin Ahlaisten kyläyhdistys osallistuu myös yhteishankkeisiin.

 Kokoukset

Ahlaisten kyläyhdistys ry pitää sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset sääntöjen määräämänä aikana ja ylimääräisiä yleiskokouksia kutsutaan koolle tarvittaessa. Yhdistyksen hallitus kokoontuu tarvittaessa noin kerran kuukaudessa.

Kotiseutumakasiini

Makasiinin kunnostus viedään loppuun. Makasiinilla pyritään järjestämään kesäaikaan näyttely / näyttelyitä.

Tapahtumat

Osallistutaan valtakunnalliseen Avoimet kylät -tapahtumaan 8.6.2024. Ahlaisten kyläyhdistys ry valitsee vuoden 2024 Ahlaisten Äijän tai Ämmän ja julkistaa sen Ahlaisten markkinoiden yhteydessä 3.8.2024. Joulukuun toisena lauantaina järjestetään yhteistyössä Ahlaisten yhdistyksien kanssa joulutori.

Varainhankinta

Omien varojen keräämiseksi myydään Ahlaisten viirejä, pidetään arpajaisia, kahvituksia ja makkaran myyntiä tapahtumien yhteydessä. Jatketaan metalliromunkeräyspisteen ylläpitämistä.

Muu toiminta

  • Sotaveteraanikiven ympäristön hoito
  • Juhannusmaistongin ja joulukuusen pystytys veteraanikiven viereen
  • Ulkotulien sytyttäminen Ämttööntien varteen jouluaattona
  • Kausivalojen asennus
  • Tervehdykset yhteistyökumppaneille sekä yhdistyksen ansioituneille jäsenille
  • Joulurauhan julistus