Fortumin tuhkanpesulaitos Kirrinsantaan

Kyläyhdistys sai seuraavanlaisen viestin tuhkanpesulaitosta koskien: ”Onhan Ahlaisten kyläyhdistys jotenkin mukana vastustamassa tätä Fortumin suunnitelmaa laskea tuhkat/jätevedet Yyterin edustalle mereen? Toivoisin kovasti kyläyhdistykseltä mahdollisimman aktiivista roolia ja vaikuttamista asian suhteen sekä viestintää. adressit.com sivustolla voi käydä allekirjoittamassa asiaan liittyvän vetoomuksen”.

Asiaa on käsitelty moneen otteeseen myös Satakunnan Kansassa. Ville Hammarbergin 29.5.2018 mielipidekirjoitus oli otsikoitu ”Tuhkanpesulaitos herättää asukkaissa oikeutettua huolta”. Kirjoitus kertaa laitoksen lupaprosessin taustat ja toteaa, että laitoksessa saisi käsitellä vain suomalaisten jätevoimaloiden tuhkamaista jätettä ja vuositasolla määrä olisi n. 70000 tonnia. Ympäristölupa ei ole lainvoimainen; siitä huolimatta Kirrinsantaan on noussut jätteenkäsittelylaitos Porin kaupungin vuonna 2016 myöntämän rakennusluvan pohjalta, joskin ehtona on, että laitosta ei saa ottaa käyttöön ennen ympäristöluvan lainvoimaisuutta. Ympäristöluvasta on tehty useita valituksia; Fortum haluaisi tuoda käsiteltävää jätettä myös ulkomailta. Fortum on hakemassa kokonaan uutta lupaa laitokselle. Siinä purkuputken pää on siirretty Mäntyluodon ssatama-altaasta Karhuluodon edustalle. Laitokselle on vaadittu suljettua järjestelmää, jota Fortum pitää mahdottomana. Tällä hetkellä n. 17 MEUR investointi odottaa käyttöönottolupaa. Tämä ja paljon muutakin on asiasta kirjoiteltu paikallisessa valtalehdessä.

Asukkaiden huoli asiasta on aiheellinen, sillä tavoitteena on (SK:n mukaan) tuoda raskasmetalleja sisältävää tuhkaa käsiteltäväksi Poriin mm. Tallinnan, Klaipedan ja Tukholman voimaloista. On ilmeistä, että purkuputken päästöillä on vaikutusta paitsi putken läheisyyteen myös lähialueen – Ahlaistenkin – meriveden laatuun. Tilannetta kannattaa seurata ja osallistua asiasta käytävään keskusteluun.

Asiaa koskeva kansalaisadressi on osoitteessa:
https://www.adressit.com/mantyluodon_fortumin_tuhkanpesulaitokselle_vaadittava_suljettu_prosessivesien_kierto