Author Archives: Hannu Jaakkola

Vuoden vaihde on lähestymässä ja se tuo mukanaan niin joulun, uudevuoden juhlapäivät ja uuden vuoden näiden perässä. Pimeän syksyn jälkeen vähitellen hiipunut ktiivisuus alkaa palata ja toimintaa eri suunnilla aktivoidaan. Päiväkin alkaa vähitellen pidentyä ja lumen (ehkä) pysyessä maaassa lumi sekä peittää alleen haravoimatta jääneet lehdet että antaa valoisen yleisilmeen. Vähitellen edetään (toivottavasti) kohti hiihtokelejä […]

Vajaan parin viikon takainen rahoittajaorganisaatioiden tapaaminen tarjosi mahdollisuuden paitsi nykyisyyden tarkasteluun hankkeiden kautta myös menneisyyteen mielen sopukoista vanhaa hankekantaa kaiveltaessa. Yhtenä pitkäjänteisenä kehityskohteena on ollut (eri toimijoiden ja rahoittajien mahdollistamana) Ahlaisten vesistöalue, lähinnä jokimaisema. Ahlaista halkoo kaksi jokea – Inhottujärvestä laskeva Eteläjoki (tai millä nimellä sitä kukakin kutsuu) ja Poosjärvestä Lampin järvien läpi virtaava Pohjajoki. […]

Ahlaisten kyläyhdistys haki Leader-rahoitusta kehittämishankkeelle ”Valoa kylänraitille ja kotiseututyöhön”. Hanke muodostuu kahdesta osasta: kausivalojen määrän lisääminen ja kotiseutumakasiinin kunnostaminen. Tässä artikkelissa seurataan ”blogimaisesti” hankkeen etenemistä. Artikkeli täydentyy tapahtumien edetessä. Uusimmat tapahtumat ovat artikkelin alussa.

Ahlaisten kyläyhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään Apurissa Ahlaistentie 753 klo 19:00 alkaen. Esityslista Kokouksen avaus Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjatarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valitseminen. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Kokouksessa läsnä olevien jäsenten ja heidän äänivaltaisuutensa toteaminen. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vahvistaminen. Esitellään kokouksessa Seuraavan vuoden jäsenmaksuista päättäminen. Nykyinen 5 eur / […]

Ahlaisissa on alkusyksyn ajan puhuttanut koulu- ja monitoimirakennuksen poistaminen kuluvan vuoden budjetista. Elokuun puolen välin korvilla kokoontui joukko kyläläisiä – mukana mm. kyläyhdistyksen ja  vanhempainyhdistyksen edustajia –  pohtimaan muuttunutta tilannetta. Pelkotilana tietysti oli se, että uusi koulurakennus jää kokonaan rakentamatta ja oppilaita aletaan keinotekoisin rajasiirtelyin sijoittaa muihin kouluihin. Tästä tapaamisesta Uutisluotsi uutisoi elokuun loppupuolen numerossaan. […]