Porin palveluverkon uudistaminen – Vastaa kyselyyn

Palveluverkkoa suunniteltaessa Pori on jaettu kahdeksaan alueeseen: Ahlainen, Itä-Pori, Keski-Pori, Lavia, Länsi-Pori, Meri-Pori, Noormarkku ja Pohjois-Pori. Asukkaille on avattu kysely, joka on avoinna 20. tammikuuta saakka. Kyselyssä  voi kertoa oman näkemyksensä oman alueen palveluista.

Kyselyllä halutaan saada vastaus siihen, mitä alueiden palveluita eri ikäluokan ihmiset haluavat käyttää ja mitä pitäisi kehittää

Taustaa:

Kaupunginhallitus asetti 19.11.2018 toimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella sivistystoimialan kouluverkkosuunnitelma 31.1.2019 mennessä sekä koulurakentamisen periaatepäätös siten, että kaupunginvaltuusto voi tehdä päätökset keväällä 2019.

Työn edetessä on havaittu tarve tehdä kouluverkkosuunnitelmaa laajempi, koko sivistystoimialan palveluverkkoa koskeva selvitys. Ensivaiheessa selvitetään päivähoidon ja varhaiskasvatuksen, sitten perus- ja lukiokoulutuksen palveluverkko, Toimikunnan tehtävänä on valmistella kaupunginhallitusta ja -valtuustoa varten vaihtoehdot eri palvelualueiden palvelumuodoista.

Palveluverkkosuunnitelma vaihtoehtoineen on valmiina tammikuun loppuun mennessä. Päätös palveluverkosta saatetaan valtuuston käsittelyyn 25. maaliskuuta.

Verkkosivuille www.pori.fi/palveluverkkouudistus on kerätty kaikista kahdeksasta alueesta tilastotietoja. Kokoavalta sivulta löytyy tietoja koko Porin alueesta ja kaikille alueille on kerätty omat sivustonsa ja niitä koskevat faktat.

Lisää asiasta

Suora linkki uutiseen:

https://www.pori.fi/uutinen/2019-01-04_porin-palveluverkkoa-uudistetaan-vastaa-kyselyyn-alueesi-palveluista?fbclid=IwAR01sKDtnvVhrhp0lbEFjU2-dPnUpps0L9LizmbKfn7cdrcjt5QbY8Nzf2M