Ahlaisten kyläyhdistyksen kevät- ja syyskokous Putajalla keskiviikkona 28.10.2020 klo 19 alkaen

Yhdistyksen kevätkokous oli ilmoitettu pidettäväksi 24.3.2020. Se jouduttiin kokoontumisrajoitusten takia perumaan. Koska kokoontumisrajoitukset alkoivat purkautua vasta kesällä, yhdistyksen hallitus päätti pitää sen kevät- ja syyskokouksen samana päivänä peräkkäin.

Kokoukset pidetään 24.3.2020 Putajalla klo 19 alkaen, ensin kevätkokous ja sen päätyttyä syyskokous. Kevätkokouksessa esillä ovat sääntömääräiset asiat – tilit ja toiminta vuonna 2019).  Toimintakertomus on alla. Tilinpäätös ja siihen liittyvä muu aineisto on saatavilla kokouksessa. Syyskokouksessa esillä ovat niinikään sääntömääräiset asiat  – hallituksen jäsenten valinta, toimintasuunnitelma vuodelle 2021. Toimintasuunnitelma on alla. Nykyinen hallituksen kokoonpano näkyy yhdistyksen www-sivulta.  Puheenjohtaja valitaan vuosittain, samoin hänen varahenkilönsä; nykyinen puheenjohtaja on Aki Gröndahl ja hänen varahenkilönsä nykyinen Tapio Salminen. Hallituksessa erovuoroisina ovat kaksi halituksen jäsenentä henkilökohtaisine varahenkilöineen; nykyiset ovat Jorma Tikkanen, varalla Esa Einola ja Kristiina Åkerlund, varalla Reijo Kankaansivu. Hallituksen jäsenet valitaan kaudelle 2021-2023.

———-

Toimintakertomus: 

Toimintakertomus 1.1. – 31.12.2019

YLEISTÄ

Ahlaisten kyläyhdistyksen toiminta vuoden 2019 aikana on painottunut Alakylän ja Ylikylän asukkaiden elinolosuhteiden säilymiseen ja viihtyvyyden parantamiseen. Yhdistys on tehnyt yhteistyötä kylien eri toimijoiden kanssa ja sen kautta on hoidettu edunvalvontaa eri viranomaistahoihin, Porin kaupunkiin ja tiehallintoon. Asioina olivat mm. teiden kunto, kaavoituksen tilanne Lammin tuulivoimapuiston kaava-asiassa, kotisivujen uusiminen sekä Sote -uudistuksen seuraaminen alueellamme.
Vanha-Putajan vuokrausta on jatkettu, käyttäjinä lähinnä kylän muut yhdistykset.

HALLINTO

Ahlaisten Kyläyhdistys ry hallitus:

Reino Leppiniemi puheenjohtaja
Pidetty ja arvostettu puheenjohtajamme menehtyi 14.9.2019.

Ari Etelätalo varalla
Aki Gröndahl varapuheenjohtaja

Varsinaiset jäsenet/varajäsenet:
Pia Wittsberg Tony Sjöblom
Ilkka Niemi / Helena Mäkinen-Mäntylä
Teuvo Mäntylä (rahastonhoitaja) / Marja-Liisa Harjula
Hannu Jaakkola / Anna Leena Sipinen (sihteeri)
Jorma Tikkanen / Esa Einola
Aki Gröndahl / Reijo Kankaansivu

Hallitus kokoontui yhdeksän kertaa.

Sääntömääräiset kokoukset:
kevätkokous 28.3.2019 ja syyskokous 29.10.2019

Toimikunnat vuodella 2019
Toritoimikunta: Regina Wittsberg, Reino Leppiniemi, Teuvo Mäntylä ja Tony Sjöblom. Reino Leppiniemen tilalle valittiin Aki Gröndahl.
Jäsenasiat: Helena Mäkinen-Mäntylä
Kotisivutoimikunta: Ari Etelätalo, Hannu Jaakkola ja Reino Leppiniemi

JÄSENET JA JÄSENYYDET

Yhdistyksen jäsenrekisteriä on ylläpitänyt Helena Mäkinen-Mäntylä ja jäsenmäärä 31.12.2019 oli 119 henkilöä sekä 13 kunniajäsentä, yhteensä 132.
Yhdistys on jäsenenä Karhuseutu ry:ssä, Porin kylät ry:ssä, Satakylät ry:ssä ja Porin kiinteistönomistajain keskusjärjestö ry:ssä.

TALOUS

Yhdistyksen toimintaa on rahoitettu jäsenmaksuilla, romunkeräyksellä, arpojen, makkaran ja kahvin myynnillä sekä toripaikkamaksuilla.
Kirjanpito on laadittu voimassa olevan kirjanpitolain mukaan.
Kirjanpidon on hoitanut Tilitiimi Aikonen, toiminnantarkastajina ovat toimineet Riitta Nummelin ja Sirpa Lundgren, varatoiminnantarkastajina Pauli Nummelin ja Erkki Lundgren.

TOIMINTA

Tori:
Ahlaisten kyläyhdistyksen hallinnoimalla Syreenitorilla oli pääsiäistori 20.4. sekä kesätori kesäaikana. Tori oli avoinna lauantaisin klo 9-13.

Kesätyöntekijät:
Kesätyöntekijöinä Porin kaupungin kesätyöllistämistuella olivat Jouste Tuuli, Laikku Christoffer, Merimaa Jesse ja Pirttikoski Aino.
Kesätyöntekijät hoitivat ruohonleikkuun, siivosivat Vanha-Putajan, pesivät mattoja sekä pitivät kesäkahvilaa juhannuksesta heinäkuun loppuun.
Kesäkahvila oli auki arkipäivisin 10.6. – 25.7.2019 klo 11-15. Matonpesupalvelua tarjottiin ajalle 10.6. – 19.7.2019. Palvelua käytti muutama asiakas.
Putajalla oli näyttely teemalla Vanhaa ja värikästä vintin kätköistä, järjestäjänä Helena Mäkinen-Mäntylä. Näyttelyyn kävi tutustumassa runsaslukuinen yleisö.

Äijäkerho:
Äijäkerho jatkoi suuren suosion saanutta toimintaansa. Se kokoontui kuukauden toisena tiistaina klo 18.00 Vanha-Putajalla, pois lukien kesä-, heinä- ja elokuu.

Avoimet kylät:
Ahlainen osallistui Satakylät ry:n organisoimaan koko Satakuntaa käsittävään Avoimet kylät-tapahtumaan 8.6.2019: Ahlaisten kesätori ja torikaraoke, Vaaksin tila, Uotilan Wanha Navetta -kahvio, Lampin rompetori, Ahlaisten kirkon esittely, Lyytin kahvila.

Avovesiuinti:
Yleisön suosion saanut Avovesiuinti järjestettiin 18.7.2019 yhteistyössä toisten yhdistysten kanssa. Osallistujia oli 38 henkilöä.

Ahlaisten markkinat:
Ahlaisten markkinoilla julkistettiin vuoden 2019 Ahlaisten Äijä. Ahlaisten Äijäksi kyläyhdistys valitsi Reino Leppiniemen. Puhujana markkinapaikalla oli kaupungin hallituksen puheenjohtaja Diana Bergroth-Lampinen.

Joulumarkkinat:
Joulumarkkinat pidettiin joulukuun toisena lauantaina yhteistyössä Ahlaisten nuorisoseuran kanssa kylän rannassa. Markkinoilla myyjinä oli myös muita ahlaislaisia yhdistyksiä ja yksityisiä henkilöitä. Ostavaa yleisöä oli runsaasti, vaikka sää ei suosinut.

Muu toiminta:
Jouluksi kyläyhdistys pystytti veteraanikiven viereen kuusen sekä laittoi kuuseen ja Ahlaistentien jouluvalot. Jouluaattona kyläyhdistys laittoi ulkotulet Ämttööntie varteen sillalle asti jo nyt perinteeksi käyneen tavan mukaan.

Romukeräysalueelle pystytetty opasteita, jotta järjestys säilyisi.
Lisäksi alueelle hankittiin tallentava kamera.

Ahlaisten ala-asteelle myönnettiin 240 €:n avustus.

Partiolippukunta Ahlaisten Ankkurit täytti 40 v, kyläyhdistys lahjoitti 100 €.

Osallistuttiin Nuorisoseuran järjestämään Unikeko-tapahtumaan 27.7.2019 grillaamalla makkaroita. Sää oli kovin kuuma, joten makkaramenekki oli vähäistä.

———-

Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Yleistä

Ahlaisten kyläyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on Ahlaisten asukkaiden viihtyvyyden parantaminen ja panostaa kylän elinolosuhteiden säilymiseen ja paranemiseen.

Yhdistys tekee yhteistyötä Ahlaisten kylien eri toimijoiden kanssa ja hoitaa edunvalvontaa eri viranomaistahoihin, Porin kaupunkiin ja tienpitäjään. Painopistealueina on kaavoitus tilanne Ahlaisissa, tieasioiden eteenpäin vieminen sekä Sote uudistuksen seuraaminen alueellamme.

Yhdistys on saanut Leader-rahoitusta hankkeeseen, joka mahdollistaa kausivalojen uusimisen ja Ahlaisten palvelukartan uudistamisen viiteen infopisteeseen. Kausivalojen osalta hanke on viety toteutusvaiheeseen vuoden 2020 aikana, uudistetut infotaulut laitetaan paikoilleen kevään 2021 aikana.

Toritapahtumat

Järjestetään torikauden avaus, torikauden päättäjäiset tai muita torille sopivia mahdollisia juhlatilaisuuksia, esim. torikaraoke Avoimet Kylät -tapahtuman yhteydessä. Pyritään järjestämään kerran kuukaudessa teematori. Myös iltatori järjestetään kesän aikana.

Aloitteet

Yhdistys tekee aloitteita kaupungin päättäjille ja myös valtion edustajille siitä, miten Ahlaisten kehittymistä tulisi edesauttaa. Aloitteet valmistellaan avoimesti, niin että kaikki halukkaat voivat osallistua niiden tekoon. Tarvittaessa käytetään myös asiantuntija-apua. Panostetaan mm. edelleen Ahlaistentien tieolosuhteiden parantamiseen ja kevyenliikenteen väylän jatkamiseen VT8:lle.

Yhteistyö     

Kyläyhdistys pyrkii edistämään yhteistyötä alueella toimivien muiden yhteisöjen ja yhdistyksien kanssa. Kyläyhdistystoiminnassa tehdään yhteistyötä Lampin ja Kellahden kyläyhdistysten sekä Satakylät ry:n kanssa.

Kesäasukkaat pyritään saamaan mukaan kylän kehittämishankkeissa.

Soveltuvilta osin Ahlaisten kyläyhdistys ry osallistuu myös yhteishankkeisiin.

Kotiseutuyhdistys on liittymässä kyläyhdistykseen toimikuntana.

Kokoukset   

Ahlaisten kyläyhdistys ry pitää sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset sääntöjen määräämänä aikana ja ylimääräisiä yleiskokouksia kutsutaan koolle tarvittaessa. Yhdistyksen hallitus kokoontuu tarvittaessa n. kerran kuukaudessa.

Suolamakasiini ja Vanha-Putaja

Vanha-Putajan kiinteistön vuokrausta ja käyttöä pyritään lisäämään, suolamakasiinia käytetään varastona.

Tapahtumat  

Ahlaisten kyläyhdistys ry valitsee vuoden 2021 Ahlaisten Äijän tai Ämmän ja julkistaa sen Ahlaisten markkinoilla elokuussa.

Osallistutaan valtakunnalliseen Avoimet kylät -tapahtumaan 12.6.2021.

Heinäkuun puolivälissä pidetään Avovesi -uintikisat, yhteistyössä kylän yhdistyksien kanssa.

Joulukuun toisena lauantaina järjestetään yhteistyössä Ahlaisten yhdistyksien kanssa joulumarkkinat.