Ahlaisten opastekartat uudistumassa osana Leader-hanketta – haluatko näkyvyyttä yrityksellesi

Vuodenvaihteen vanhalla puolella kylänraittia piristivät uudet kausivalot. Niiden uudistamisen mahdollisti Ahlaisten kyläyhdistykselle myönnetty Leader-rahoitettu hanke, jonka toisena osana on Ahlaisten eri kulmilla olevien opastekarttojen uudistaminen.

 

Uudet sisällöt entisille karttapaikoille

Nykyiset opastekartat ovat sisällöllisesti vanhentuneita – mukana on toimintansa lopettaneita palveluita ja osalla toimijan nimi on vaihtunut. Luonnollisesti uudet palvelut kartoista puuttuvat. Lisäksi osa kartoista, tai oikeammin karttatelineistä, on teknisesti elinkaarensa päässä. Opastekartat sijoitetaan entisiin kohteisiin: Putajan ranta (Kylänranta), Liikekeskus (K-Extra ym.), Meritien pysäköintialue, SEO Poikeljärvi. Uudeksi paikaksi on kaavailtu Kirkkoaukiota.

Nyt voit vaikuttaa kartan sisältöön

Uudessa opastekartassa tullaan käyttämään entistä karttapohjaa: tiet ja kylärakenne ovat säilyneet ennallaan (jos ei oteta huomioon niiden kuntoa). Palvelut tullaan liittämään karttapohjaan tarratekniikalla, mikä mahdollistaa muutosten tekemisen ja myös ajan kuluessa uusien palveluiden liittämisen karttapohjiin.

Karttasisällön perustana pidetään nykyistä karttaa päivitettynä nykyhetkeen sekä Ahlaisten kyläyhdistyksen www-sivulla (https://ahlaistenkylayhdistys.fi/palvelut/) näkyviä palveluita. Ajatuksena on saada karttapohjalle sijoitetuksi (ainoastaan sijainti, ei yhteystietoja) julkiset toimipisteet sekä sellaisten yritysten / palveluiden toimipaikat, joilla on kiinteä toimipiste ja jossain määrin säännölliset aukioloajat. Karttaan tulee myös viittaus kyläyhdistyksen WWW-sivulle: siellä on toimialoittain luokiteltuna suuri joukko Ahlaisissa saatavilla olevia palveluita yhteystietoineen; kaikki nämä eivät kartalle mahdu. WWW-sivulla olevat yhteystiedot on julkaistu palveluntarjoajan luvalla; sieltä siis saattaa puuttua sisältöä, johon joko ei ole saatu lupaa tai sivuston ylläpitäjä ei ole ollut palvelusta tietoinen.

Haluatko yrityksesi näkyviin kartassa tai WWW-sivulla?

Siirrämme nykyisessä kartassa olevat tiedot päivitettynä uuteen karttaan ja täydennämme sitä WWW-sisällöstä valikoiduilla uusilla palveluilla.  Näiden tietojen osalta yrittäjiltä ei edellytetä toimenpiteitä. Mikäli haluat varmistaa yrityksesi näkyvyyden kartalla tai sitä ei ole vielä näkyvillä yhdistyksen WWW-sivulla, ota yhteyttä sivuston ylläpitäjään (Hannu Jaakkola; hannu.jaakkola@iki.fi; 0400 622942). Näkyvyys kummassakin kohteessa on ilmainen. Kartan valmistaa yhteistyökumppani, minkä takia emme tiedä karttaan mahtuvien merkintöjen maksimimäärää. Saatamme lopulta joutua tekemään rajauksia karttasisällön osalta, mutta huojentavaa on se, että WWW-sivuilla tilaa on riittämiin. Ota kursailematta yhteyttä, mikäli haluat olla mukana kartalla tai WWW:ssä.