Arkisto kategorialle: Yleinen

Valtioneuvoston määräämät kokoontumisrajoitukset vaikuttavat suoraan myös elämään Ahlaisissa. Valmiuslailla säädetyt rajoitukset ja suositukset koskien yli kymmenen hengen kokoontumisia, riskiryhmien liikkumista, ravintoloiden aukioloa sekä maan sisällä liikkumista on syytä ottaa vakavasti, vaikka ne hankaloittaisivatkin suunnitelmien toteuttamista ja päivittäistä elämää.

Ahlaisten kyläyhdistyksen sääntömääräinen 24.3.2020 pidettäväksi ilmoitettu kevätkokous on päätetty siirtää myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan. Vaikka kokouksen osallistujamäärä ei sinänsä ole perinteisesti täyttänyt joukkokokoontumisen tunnusmerkkejä, yhdistys haluaa noudattaa ja tukea Valtioneuvoston linjausta, jonka mukaan kaikkia kokoontumisia tulisi välttää, mikäli niiden siirtämisestä ei aiheudu merkittävää haittaa. Yhdistyksen hallituksen tulkinnan mukaan siirtämisestä aiheutuva haitta ei ole merkittävä.

Joulun alla Ahlaisten kyläyhdistys peräänkuulutti hankeideoita kylän kehittämiseksi (ks. artikkeli aiemmin tällä palstalla). Kokouksessa 22.1. hallitus jatkoi aiheen jalostamista kohti toteuttamismahdollisuuksien selvittelyä. Rahoitusmahdollisuudet luovat aikatauluun rajoitteita, jossa hankkeita pitää paketoida sekä nopeimmin valmisteltavissa oleviin (= asiat, joita on jo ehditty selvitellä) ja lisäselvityksiä vaativiin. Samoin rahoitukseen käytettävissä olevat tukiohjelmat (rahoituksen suuruus, hakuaikataulu) luovat omat puitteensa. […]