Palveluverkkouudistus ja Ahlainen

Porin kaupunki julkaisi muistionsa kaupungin palveluverkkouudistuksesta, jonka keskeisenä teemana on koulu- ja päiväkotiverkon kehittäminen – osana koulurakentaminen – sekä lasten sijoittelu verkostoon jääviin kouluihin ja päiväkoteihin.

Palveluverkkouudistus

Seuraavassa on muokattu lainaus Porin kaupungin palveluverkkouudistusta koskevasta tiedotetekstistä. Verkkouudistusta koskevat yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa

https://www.pori.fi/palveluverkkouudistus

Kaupunginhallitus asetti 19.11.2018 toimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella sivistystoimialan kouluverkkosuunnitelma 31.1.2019 mennessä sekä koulurakentamisen periaatepäätös siten, että kaupunginvaltuusto voi tehdä päätökset keväällä 2019. Työn edetessä havaittiin tarve tehdä kouluverkkosuunnitelmaa laajempi, koko sivistystoimialan palveluverkkoa koskeva selvitys. Ensivaiheessa selvitetään päivähoidon ja varhaiskasvatuksen, sitten perus- ja lukiokoulutuksen palveluverkko.

Tietoa ja kysely

Asiaa koskien on järjestetty avoin kysely, joka antaa tietoa palveluverkkoa koskevista yksityiskohdista. Kyselyyn ja Ahlaisten osuuteen uudistusta koskevassa aineistossa pääsee tutustumaan osoitteessa

https://www.pori.fi/ahlainen?fbclid=IwAR3MY7V8G6Zsvq66fraqnIRRq33qwqONg1xMl24Zq3ATMhoEhW6gHF9vOxI

Kyselyyn on vastausaikaa 24.2.2019 saakka.

Ahlaisten osalle selvitys tarjoaa neljää vaihtoiehtoa. Toimialajohtajan esitys on  tiivistettynä (yllä olevalta sivulta kopioituna) seuraava:

Ahlaisissa on päiväkoti ja koulu, joiden kummankin kunto on välttävä ja ne ovat kunnostuksen tarpeessa lähivuosina. Toimialajohtaja ehdottaa, että vuonna 2020 päiväkodin, koulun ja kirjaston toiminnoille tehdään siirtokelpoinen tila koulun tontille kuudeksi vuodeksi. Nykyinen koulu puretaan. Koulun oppilasmäärät tarkistetaan lukuvuonna 2022–2023, jonka jälkeen tehdään mahdollinen päätös uudisrakentamisesta. Kuuden vuoden jälkeen on tarve investoida vähintään päiväkotiin, 1–2 luokille ja kirjastoon. Siirtokelpoinen tila Ahlaisissa antaa jatkoaikaa alueen lapsi- ja oppilasmäärän tarkastelulle, jonka jälkeen voidaan päättää, tehdäänkö uudisrakentamista.

Jotain pitäis tehdä!
– adressi avattu
– yleisöosastokirjoittelua
– jatkakaa tästä!

Seuraava teksti on muokattuna Ahlaisten asukkaalta saadusta viestistä, jolla hän tiedotti asiasta ja avoinna olevasta kyselystä: Selvityksen henki vaikuttaa sellaiselta, että siinä pitkällä aikavälillä ajetaan Ahlaisten koulua alas ja yhdistäminen Noormarkun kouluun on hyvin mahdollista. Taloudellisten lukujen  avulla yhdistäminen (siirto) Noormarkkuun saadaan näyttämään edulliselta. Pelkät numerot eivät kuitenkaan kerro kaikkea. Selvää on, että Ahlaisten imago kärsii, jos kylässä ei ole koulua. Johonkin on unohtunut myös nuorisotila – nuorison huomioiminen on subjektiivinen oikeus joka tarvitsee myös tilan.

Ahlaisten koulun Vanhempainyhdistys on perustanut adressin koulun säilyttämisen puolesta. Adressin allekirjoituksella ja sen jakamisella eteen päin voi aloitella koulun säilyttämistä tukevaa toimintaa

https://www.adressit.com/ahlaisten_koulun_sailyttamisen_puolesta?fbclid=IwAR32kz5QRzgTo8_piy7Qy1ybgKFRKx8mpdmNDiYtlV3Zv9XIX5kVbuDTl7M#share

Adressin lisäksi muutakin kannanottoa asian puolesta tullee. Torstaina 7.2.2018 Satakunnan Kansasa oli asiaa koskeva yleisönosasto-kirjoitus otsikolla ”Emme luovu Ahlaisten koulusta”. Toimittajien kirjoittelussa suurimman huomion ovat saaneet toki Reposaaren tilanne sekä suurlukiot ja -yläasteet. Aiheita on käsitelty myös viikon yleisöosastokirjoittelussa.

Koska kaupunki tekee asiaa koskevat päätökset kevään aikana – uskaltanevatko tai haluavatko ennen vaaleja, kannanotoilla on toki kiire.

Kyläyhdistys käsittelee asiaa

Ahlaisten kyläyhdistyksen on  hallitus kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 13.2.2019 klo 19.00 alkavassa kokouksessaan Vanha-Putajalla. Kokouksen asialistalla on tuolloin (mm.) palveluverkkoselvitykseen reagointi. Evästystä hallituksen jäsenille voi antaa ja saada erilaiset näkemykset mukaan kannanottoon.