Hankeideoita etsimässä

Ahlaisten kyläyhdistyksen yhtenä tehtävänä on kyläyhteisön ulkoisen ilmeen elävöittäminen. Tätä tehtävää voidaan toteuttaa sekä toimintamahdollisuuksien parantamisen kautta että kylän viihtyvyyttä eri muodoin parantamallla.

Mitä sitten odotellaan – miksi kukaan ei tee mitään? Siksi, että tarvitaan ideoita, jossain määrin rahoitusta ja joissain tapauksissa myös talkoohenkeä. Ideoita on ponnahdellut esiin million hallituksen sisältä, million sen ulkopuolelta. Joitain ideoista on saatu toteutetuksi ja osa on taas jäänyt idea-asteelle odottamaan toteutusmahdollisuuksia. Pinnalle ponnahtaneita ideanpoikasia ovat mm.

  • Näin joulun aikaan ajankohtaiset ”kausivalot”. Niiden lisääminen piristäisi kylänraittia; nykyiset valot ovat Ahlaisten yrittäjien osin rahoittamia ja sijaitsevat silloisten yrittäjien ”portinpielessä”. Voisi olla perusteltua saada hieman kattavampi valaistus jo ensi vuodelle koko kylänraitille.
  • Keskustelua on käyty kolmen uuden kyläinfotaulun perustamisesta: yksi kaupalle, yksi Vaaksin riihen viereen ja yksi kylänrantaan veneilijöille. Nykyinen infomateriaali on autuaasti menettänyt ajankohtaisuutensa kylän rakennemuutoksen kautta. Samalla saatanee sekä jaettavaa infomateriaalia että verkosta ladattavaa sähköistä aineistoa vierailijien ja kyläläisten käyttöön.
  • Ahlainen on erinomainen retkikohde. Retkipolkujen läytämistä helpottava kartta-aineisto olisi vetovoimatekijä, joka toisi vierailijoita ja palveluiden käyttäjiä Ahlaisiin.
  • Info- ja retkeilymateriaalin digitaalinen saatavuus (verkossa oleva kartta-aineisto info- ja reittitietoineen) tukisi mukavasti edellistä tavoitetta.
  • Vanha-Putajan kiinteistön remontti ja perusparannus on ajankohtainen, mikäli haluamme edelleen säilyttää kylänrannan yhtenä keskeisistä toimintakohteistamme ja kiinteistön käyttökelpoisessa kunnossa. Ponnistuksena peruskorjaus on mittava tehtävä, johon tietysti tarvitaan yhteistyötä kiinteistön omistajan ja rahoittajatahojen kanssa.

Nämä ovat esimerkkejä keskustelun alla olleista hankekohteista. Vain aktivointi, raha ja tekijät ovat olleet hakusalla.

Kaikki ideoimaan

Nyt tarjolla on hankerahoitusta, jonka hakua valmistellaan alkuvuodesta 2020. Samalla halutaan saada lisää ideoita kehittämiskohteista. Erityisesti halutaan kuulla kylän väeltä ideoita muistakin kohteista ja myös edellä esitettyjen tärkeysjärjestyksestä – maailmaa ei saada kerralla kuntoon, vaikka haluttaisiinkin.

Kyläyhdistys ottaa mielellään vastaan ideoita, joiden toteuttaminen hankerahoituksella olisi mahdollista. Laittakaa viestiä yhdistykselle sähköpostilla ahlaisten.kylayhdistys@gmail.com tai ottakaa yhteyttä hallituksen jäseniin – yhteystiedot https://ahlaistenkylayhdistys.fi/yhdistys/hallitus/ . Aikaa tähän ideointiin on tammikuun puoleen väliin saakka (15.1.2020), mutta toki yhteydenotot ovat tervetulleita jatkuvasti tämän jälkeenkin. Ensimmäistä hankerahoitusta ryhdytään siis hakemaan vielä tammikuun 2020 aikana.

Nyt haettavana on rahoitusta eri lähteistä

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman Leader-hankkeet tarjoavat rahoitusta paikalliseern kehittämiseen ja edistämään Leader-ryhmän paikallisen strategian toteuttamista. Hankkeessa yhdistykset voivat investoida pieniä summia esimerkiksi yhteisiin kokoontumistiloihin, harrastuspaikkoihin tai vaikka lähimatkailukohteisiin. Ideat voivat olla kunnostusta, rakentamista tai erilaisia kone-, laite- tai välinehankintoja. Edellisinä vuosina tällä pienellä rahoituksella on mm. kunnostettu leikkikenttiä, tehty luontopolkuja, hankittu harrastusvälineitä lapsille ja aikuisille tai parannettu kylätalojen kuntoa tai energiatehokkuutta.

Otso-teemahanke tarjoaa rahoitusta pieniin hankkeisiin – kustannukset voivat olla max olla 10.000 EUR, josta 50%, saadaan tukirahoituksena; loppu on omarahoitusta, josta osa voi olla talkootyötä.

Mitä seuraavaksi?

Kyläyhdistys toivoo ideoita kyläläisiltä, yhdistyksiltä, yrityksiltä – keneltyä tahansa, joka haluaa kehittää Ahlaista.