Lasten katutaidetta Ahlaisten koulun puolesta lauantaina 6.6.2020 klo 10-13

Ahlaisten kouluun liittyvät suunnitelmat herättävät tunteita – vahvasti negatiivissävytteisiä. Usko kaupungin hallintojärjestelmän toimivuuteen ja luotettavuuteen on vahvasti koetuksella. Poliittisten toimijoiden ja kaupungin johtamisjärjestelmän toiminta on osoittautunut toistuvasti epäluotettavaksi ja epäjohdonmukaiseksi. Eniten nyt vireillä olevista suunnitelmista kärsivät lapset, joiden koulutyöltä ja harrastustoiminalta ollaan viemässä pohja pois.Tämä kohdentuu noin kuuteenkymmeneen kouluikäiseen lapseen nyt ja kertaantuu vuositasolla Ahlaisten kasvussa olevan lapsiluvun myötä uusiin lapsisukupolviin. Lapset ja koulun vanhempainyhdistys tempaisee koulun puolesta luomalla katutaidetta Ahlaisten kylänraitille.

Vanhempainyhdistys järjestää ”Lasten katutaidetta Ahlaisten koulun puolesta”-tempauksen lauantaina 6.6.2020 klo 10-13. Tarkoituksena on piirtää ja maalata erilaisia näyttäviäkin taideteoksi kirkon ja koulun väliselle osuudelle. Tapahtumalla on säävaraus.

Tilaisuus on avoin kaikille – tulka mukaan puolustamaan Ahlaisten koulun säilymistä.

Jotta osaamme varata riittävästi tarvikkeita, pyydämme ilmoittamaan osallistumisesta 1.6 mennessä Lotta Kuusikarille 040-8454226 tai lotta.kuusikari@hotmail.com.

Tempaukseen on tulossa mukaan myös yhteistyötahojen edustajia.

(Johdantoteksti: Hannu Jaakkola)