Porin kaupungin www-sivujen uudistusten vaikutus Ahlaisten verkkonäkyvyyteen

Porin kaupunki on uudistanut www-sivustonsa.Muutos on vaikuttanut sekä sivustojen ilmeeseen että sisältöihin. Osoite www.ahlainen.fi osoittaa toistaiseksi Ahlaisten kyläyhdistyksen sivuille.

Uudistuksen myötä Ahlaista esittelevä kaupunginosa-sivusto poistui. Uuteen sivustorakenteeseen ei vanhaa tietosisältöä ollut mahdollista sellaisenaan siirtää. Myös sisältövastuu muuttui siten, että ainakaan toistaiseksi kaupungin ulkopuolisia ylläpitäjiä ei järjestelmään voida ottaa ja kokonaisvastuu sivustosta on Porin kaupungin tiedotusyksiköllä. Muutoksessa kaupunginosasivustona toiminut pori.fi/ahlainen, johon www-osoite ahlainen.fi myös johti, on poistunut. Jotta ahlainen.fi ei johtaisi virheilmoitukseen, on osoite käännetty toistaiseksi Ahlaisten kyläyhdistyksen sivuille. Tavoitteena on palauttaa sivusto jossain muodossa uudelleentoteutettuna ja uudella alustalla verkkoavaruuden tarjontaan.

Muutos on johtanut aiemmpaan pori.fi sivustoon (nyt www2.pori.fi) osoittaneiden verkko-osoitteiden toimimattomuuteen (virheilmoitus). Ahlaisten kyläyhdistyksen sivuilta nämä viittaukset on korjattu osoitamaan voimassaoleviin kohteisiinsa. Jos sellaisia edelleen löytyy, pyydämme ilmoittamaan asiasta sähköpostitse osoitteeseen ahlaisten.kylayhdistys@gmail.com. Ahlaisten verkkonäkyvyyttä tullaan jatkossakin kehittämään ahlainen.fi– ja ahlaistenkylayhdistys.fi-sivuston, samoin muiden kyläyhdistysten mahdolisen verkkomateriaalin,  puitteissa. Ideoita voi lähettää edellä olevaan sähköpostiin.

Vanhaan ahlainen.fi-sivuston sisältöä pääsee ainakin toistaiseksi käsiksi osoitteessa http://www2.pori.fi/ahlainen. Siellä olevat sisäiset linkit kaupungin omille sivuille tuskin kaikin osin toimivat, sitä ei ylläpidetä ja sivusto on tarkoitus jossain vaiheessa (kun tarpeelliset sisällöt on luotu uudelle sivustolle) todennäköisesti sulkea. Sen takia myöskään Ahlaista koskevaa sivustoa ei siellä enää ylläpidetä.