Hankeideoinnin tuloksia ja ”pikavauhdilla” käynnistettäväksi suunnitellut hankkeet

Joulun alla Ahlaisten kyläyhdistys peräänkuulutti hankeideoita kylän kehittämiseksi (ks. artikkeli aiemmin tällä palstalla). Kokouksessa 22.1. hallitus jatkoi aiheen jalostamista kohti toteuttamismahdollisuuksien selvittelyä. Rahoitusmahdollisuudet luovat aikatauluun rajoitteita, jossa hankkeita pitää paketoida sekä nopeimmin valmisteltavissa oleviin (= asiat, joita on jo ehditty selvitellä) ja lisäselvityksiä vaativiin. Samoin rahoitukseen käytettävissä olevat tukiohjelmat (rahoituksen suuruus, hakuaikataulu) luovat omat puitteensa. Nyt ollaan siis siinä vaiheessa, että rajhoitushaku muutamaan ”pieneen” hankkeeseen on päätetty tehdä ja muiden osalta selvittelytyötä jatketaan tai se käynnistetään.

Pisimmälle valmisteltuina ja myös tukirahoituksen osalta kiireelliseen hakuaikatauluun (hakemus jätettävä 17.2.) sekä saatavissa olevan tuen määrään sovitettuina hankkeina pikavalmisteluun lähtevät (jo aiemmassakin artikkelissa esiteltyinä):

  • kausivalojen lisääminen kylänraitille,
  • infotaulujen uudistaminen ja lisääminen (palvelut, retkeily, ulkoilu),
  • yhdistyksen www-sivulla näkyvän karttainfon kehittäminen (palvelut, matkailu, retkeilyreitit)

Pidempää valmistelua ja mittavaa budjettia vaativana hankeaihiona tutkitaan mahdollisuuksia ”kylätalon” saamiseksi (säilyttämiseksi) kyläläisten kokoontumistilaksi.

Tässä lähdetään liikkeelle selvittämällä nykyään tehtävää hoitavan Vanha-Putajan kiinteistön korjaamista työ- ja kokoontumistilan vaatimukset täyttäväksi. Rakennuksen nykykunto asettaa haasteita, minkä takia rinnalla pitää pohtia muitakin vaihtoehtoja. Kiinteistössä on tehty kuntotutkimus muutama vuosi sitten. Sen päivittäminen ja vieminen korjaussuunnitelman muotoon on tämän hankeosion ensimmäinen vaihe.

Mikäli hanke lähtee liikkeelle, on se – muodossa missä tahansa – yhdistysten ja kyläläisten mittavaa yhteistyötä edellyttävä projekti.  Se vaatii sekä (runsaasti) rahaa että (vielä runsaammin) talkootyötä. Mielellään kuulemme kyläläisten mielipiteitä tästä asiasta. Tärkeää on miettiä valmius talkooseen osallistumiseen – kyläyhdistyksen aktiivien voimavarat muodostavat siitä vain murto-osan. Samoin kannattaa miettiä mikä kylän kannalta nähdään mielekkääksi ja tarpeelliseksi ja mitä erilaisia vaihtoehtoja tavoitteen – kylätalo – toteuttamiselle on. Kommentteja ahlaisten.kylayhdistys@gmail.com tai keskustelemalla hallituksen jäsenten kanssa.

Ahlaisten koulu toteutti koululaisten keskuudessa ideariihen, joka tuotti mielenkiintoisia tuloksia. Nämä ideat antavat eväitä uusille hankkeilla, joista osa on toteutettavissa suhteellisen pienin kustannuksin ja jopa kustannuksitta pienellä talkootyöllä. Saatu idealista viestittää myös kouluikäisten lasten ja nuorten odotuksista sille, mitä viihtyisään asuinympäristöön pitäisi kuulua. Ideoinnin tuloksia:

  • Harrastaminen: pelikerho, konsertteja, kalastuskerho, ohjattuja luontoretkiä, lapsille festivaali;
  • Koulu: liikuntasaliin trampoliini, iso liukumäki (joka johtaa koululle), isompi panna-areena, lisää palloja, paremmat juoma-automaatit, veden puhdistus, koulu ja päiväkoti yhdistetään;
  • Liikunta ja ulkoilu: mönkijärata, parkour-rata, uimarannalle hyppytorni ja pomppulauta, trampoliinipuisto, jalkapallokenttä;
  • Yhdyskuntarakenteet ja palvelut: tekojäärata, eläintarha, vesipuisto, uimahalli (jossa on liukumäkiä ja hyppytorni), huvipuisto (ilmainen), sairaala, eläinkauppa, ravintola, crossirata, leikkimaa, pomppulinna, kotieläinpuisto, polkuautorata, museo, kukkapuutarha, kasvipuutarha, kirpputori.

Ideoiden luokittelu on kirjoittajan subjektiivisen näkemyksen tulosta. Lista antaa mielikuvan siitä, että toivelistalla on joukko palveluita, joihin niin yhdistykset kuin julkinen sektorikin voisivat helpostikin vastata; osa asioista on jo olemassa, mutta kohderyhmä ei ole niitä luontevasti saavuttanut. Osa toiveista puolestaan on koulun, yhdistysten ja vanhempien sujuvalla yhteistyöll’ä helposti lapsille tarjottavissa.

Ahlaisten kyläyhdistys tulee käymään listaa läpi ja viemään toiveita toteutukseksi omien mahdollisuuksiensa puitteissa.