Kyläyhdistyksen Leader-hanke etenee – tapahtumablogi

Ahlaisten kyläyhdistys haki Leader-rahoitusta kehittämishankkeelle ”Valoa ja Opastusta”, jonka tarkoituksena on päivittää teknisesti vanhentuneet kausivalot uusiin LED-tekniikalla toteutettuihin sekä uudistaa Ahlaisten alueen viisi opaskarttaa (kyltit) ajantasaiseksi. Tässä artikkelissa seurataan ”blogimaisesti” hankkeen toteutuksen etenemistä.

Artikkeli täydentyy tapahtumien edetessä. Uusimmat tapahtumat ovat artikkelin alussa.

— 23.10.2020 —

Maalaustalkoot – työ ammattilaisen käsiin

Maalaustyötä kohtaan odotukset eivät olleet korkealla, kun alkuperäisenä ajatuksena oli hankkia spray-maalia ja sotkea sen kanssa maalipinta paitsi maalauskohteena oleviin sovittimiin, todennäköisesti myös maalarien talkooporukan pintaan. Maalineuvoa kylän ammattilaiselta kysyttäessä projektin tämä osuus sai uuden käänteen: Antti Selivaara, olla on huippuammattilaisen maine autojen maalauksesta ja entisöinnistä ja takana pitkä alan yrittäjäura, maalineuvojen sijaan ilmoittautui mukaan talkoolaiseksi ja tarjoutui suorittamaan maalaustyön säänkestävällä epoksimaalilla – jatkumo aikanaan sepäntyönä tehdyille tolppakiinnikkeille saatiin kestävyyden osalta myös vastarakennetuille sovittimille – maali pysyy ja ruoste ei vaivaa. Myös maalauspiste muuttui kyläyhdistyksen puheenjohtajan ulkorakennuksesta / Putajan rantamakasiinista Antin automaalauksiin tarkoitettuun maalaushalliin, joka työturvallisuuden ja työskentely-ympäristön osalta täyttää kaikki CE- yms. sertifikaattien edellytykset.

Maalaustyö sai kunniakkaan alun, kun maalari itse posautti pihaansa pari vuotta sitten takaisin perheen omistukseen hankkimallaan, isänsä Mikko Selivaaran aikanaan kunnostamalla Lincolnilla. Antti oli siirtämässä sitä kohti talvivarastointia ja välietappina oli Antin verstastila. Parhaillaan siellä oli entisöitävänä Mercedes Benz avoauto ja punainen Alfa Romeo. Lincoln kulkeutui Selivaaran perheeltä erinäisten Suomessa koettujen vaiheiden jälkeen pitkähköksi ajaksi Italiaan sikäläisen autokeräilijän omistukseen.    Sieltä Antti hankki auton takaisin perheeseen pari vuotta sitten. Maalarityön ja entisöinnin laatua kuvaa se, että auton maalaus ja sisustus ovat edelleenkin, kymmenien vuosien jälkeen, Antin isän käsien jäljiltä ilman myöhäisempää ehostusta.

Lienee aika siirtyä pitkähkön johdattelun jälkeen itse maalausasiaan.

(1)  (2)  (3) 

(4)   (5) 

(6) 

Vajaa kolmekymmentä sovitinta (1) vietiin Antin maalaamoon, minkä jälkeen alkoi sovitinten valmistelu maalausta varten. Vaativa tehtävä (2) – puhdistaminen tinneripohjaisella puhdistusaineella – uskottiin kyläyhdistyksen puheenjohatajalle Aki Gröndahlille. Puhdistetut sovittimet asetettiin maalaustelineeseen (3) kuivumaan ja tovin kuluttua pääsi varsinainen maalaus käyntiin (4, 5). Lopputulos näkyy viimeisessä (6) kuvassa. Eiköhän noiden kanssa selvitä seuraavat vuosikymmenet, kunnes taas valojen seuraava uusinta on ajankohtainen.

 

Työ on tehty. Kuivumista odotellessa on taas aikaa tutustua Lincolnin V12-moottoriin. Näin kuviin saatiin maalarimestari myös ilman maskia.

Sovittimet lienevät kuivia tätä kirjoitettaessa. Työ jatkuu sovittimien liittämisellä valoihin. Valojen korkeus suhteessa tolpassa oleviin kiinnittimiin poikkeaa sen verran aiemmista, että kaikki 14 valotolppaa joudutaan käymään läpi ja siirtämään tolpissa olevien kiinnikkeiden paikkaa uusien valojen mukaiseksi. Tästä on sitten tulossa seuraava jatkokertomuksen osa, jos ei muuta aiemmin keksitä.

 

 

— 20.10.2020 —-

Valojen tolppakuntoon saattaminen vaatii käsityötä

  Hankintaa valmisteltaessa todettiin maahantuojan tarjoamat kiinnikkeet tolppa-asennusta varten niin kevytrakenteiseksi, että vahva epäily ”peltisoirosta” tehdyn kiinnikkeen kestävyydestä Ahlaistenkin aluetta ajoittain riivaavissa talvimyrskyissä jäi epäilyksen alaiseksi. Hinnoittelultaan kiinnikkeet todettiin lisäksi turhan kalliiksi, joten tässä nähtiiin myös mahdollisuus kustannusten säästöön hyödyntämällä entisiä tolpissa olevia kiinnikkeitä ja tekemällä valoihin tarvittavat sovittimet itse. Entisten valojen toplpissa jo valmiina oleva kiinnitystekniikka on vankkaa ahlaislaista sepäntyötä, jonka takana on Esko Hakamäki. Uuteen siirryttäessä ne olisi pitänyt poistaa ja korvata uusilla – lisätyötä siinäkin. Niinpä päädyttiin ottamaan mittaa vanhojen valojen kiinnitystekniikasta, hankkimaan niihin soveltuvaa metalliprofiilia ja rakentamaan itse  valoihin tuleva sovitin entiseen kiinnitykseen soveltuvaksi. Toimeen ryhdyttiin: käyttöön saatiin sopivat työstökoneet ja kyläläisten aktiiveista talkooseen mukaan Pertti Haapajärvi.

Yhden viikonlopun aikana tehty runsas kymmentuntinen työrupeama, ensin metalliverstaalla profiilien rakentelussa Mäntyluodossa ja sen jälkeen Pertin verstaalla hitsauksessa, tuotti ensin kolmisenkymmentä ”profiiliteräspätkää”.Nämä Pertti hitsasi valoihin sopiviin kiinnityspaloihin. Sovittimet – kolmisenkymmentä kaikkiaan – on nyt luovutettu yhdistyksen puheenjohtajan haltuun odottamaan maalaamista ja lopulta kiinnittämistä uusiin kausivaloihin.

Tarina jatkuu, kunhan taas jotain tapahtuu – seuraavana on vuorossa sovittimien maalaaminen. Mielenkiinnolla odottellaan maalausjälkeä – miltä näyttävät lopulliset sovittimet ja erityisesti maalarit työn tultua tehdyksi. Seuraavana vaiheena tämän jälkeen on sovittimien kiinnittäminen valoihin, minkä jälkeen valot ovat valmiina käyttöön otettavaksi.

 

— 16.10.2020 —

Hanke on nyt toteutumisvaiheessa

Hanke

Ahlaisten kyläyhdistys haki keväällä rahoitusta kausivalojen ja opastetaulujen uusimiseen. Hankehakemus saatiin valmistelluksi maaliskuuksi ja rahoituspäätös tuli sopivasti niin, ettää syyskeleillä päästiin käynnistämään sen toteutusvaihe. Kustannusarvio on 10.700 EUR; tästä julkinen tuki kattaa puolet. Loppuosa muodostuu yhdistyksen omarahoituksesta ja vastikkeetonta työtä; jälkimmäinen käsittää parisataa tuntia talkootyötä, joka tarvitaan sekä valojen että opastaulujen asennuskuntoon saattamiseen ja paikalleen asentamiseen. Tähän talkooseen ovat kaikki asiasta kiinnostuneet tervetulleita – yhteys puheenjohtajaan ja hommiin!

   

Hankkeen rahoitus tulee Karhuseudun hallinnoimasta Leader-ohjelmasta, jolla edistetään maaseudun elinkelpoisuutta ja kehittämistä.

Entisten kausivalojen teknisen kunnon on jokainen talviseutuna kylänraittia tallannut varmasti huomannut: osa lampuista on palanut asennushetken uusinnasta huolimatta ja niissä on myös erinäisiä teknisiä puutteitya. Nykyisistä opastetauluista osa on täysin palvelleina lopettanut hoitamasta tehtäväänsä, ja loppujenkin osalta sisällöt osin kuvaavat kylän historiaa.

Hankkeesta irrallisena työnä parannellaan kyläyhdistyksen www-sivujen info-osioita resurssien sallimissa puitteissa; tämäkin parantaa  Ahlainen-infon saatavuutta. Tarkoituksena on saada Ahlaisissa asuville, mökkiläisille ja vieraileville kylän palvelu-, kulttuuri, retkeily- ja nähtävyystarjonta tutuksi ja helposti löydettäväksi.

Kausivalot

Hankkeen ylivoimaisesti suurin kustannuserä on kausivalojen uusinta. Vanhat kausivalot – varmaan jokainen on huomannut – eivät tahdo teknisesti kestää esilläolokauttaan joulun kahden puolen. Kritiikkiää on saanut myös valojen vähäinen määrä ja sirottelu hajalleen pitkin Ahlaistentietä. Tähän on perustellut syynsä: valot on aikanaan hankittu ahlaislaisten yrittäjien rahoituksella ja tolppaliitännät on tehty yhteistyössä Pori Energian kanssa. Valoja on nyt 14 ja ne sijaitsevat silloisten rahoittajien  yritysten läheisyydessä. Osa näistä yrityksistä ei enää ole toiminnassa, minkä takia valojen sijoittelu on taustaa tuntemattomilla herättänyt hämmästelyä. Tarina kertoo, että tuolloinkin lisähalukkuutta valojen hankintaan olisi kylässä ollut, mutta kaikkia halukkaita ei  tuolloin hyväksytty mukaan hankintaan.

Uudet valot on hankittu kilpailutuksen perusteella Suomen Jouluvalo Oy:ltä ja ne asennetaan entisille valoille varattuihin tolppiin. Alla olevissa kuvissa valopaketti saapuneena Ahlaisten tantereelle  ja valojjen ensimmäinen yksilö koekäytössä , ”tolppana” yhdistyksen puheenjohtaja Aki Gröndahl. Hankintavaiheessa toki pohdittiin valojen määrän lisäämistä, mutta pari seikkaa nousi esteeksi:

  • Valojen hankintahinta kattamaan keskeisen osan kylänraittia sopivin tolppavälein (Paloheimontie – Kirkko) olisi kustannuksiltaan tasolla useita kymmeniä tuhansia EUR. Tähän ei yhdistyksen resursseilla ole mahdollista lähteä – ei vaikka siihen saataiisiin nykyisen tasoinen (50%) avustus.
  • Tolppia koskevat rakennusluvat (valojen tolppakiinnikkeet ja sähköliitäntä) joudutaan hakemaan erikseen. Lupakäytännöt ja asennuskustannukset eivät rahoituksen hakuaikataulun puitteissa selvinneet. Luvat ja uudet sähköliitännät aiheuttavat tietysti myös kustannuksia. Varmuutta
    lupien saamisellekaan ei ole tullut.
  • Nykyisten valojen siirtokaan yhtenäiseksi (muutaman sadan metrin) valoalueeksi ydinkeskustaan ei lupa- ja asennussyistä johtuen ole myöskään mahdollista.

Niinpä lisävalojen saamiseen ei tällä hetkellä ole sen enempää taloudellisia kuin teknisiäkään mahdollisuuksia. Hankkeessa päädyttiinkin vain uusimaan nykyiset valot, rakentamaan itse niiden olemassaoleviin tolppiin tarvittavat kiinnikkeet (talkootyönä) ja ottamaan uusitut valot käyttöön juhlavasti entiseen tapaan Adventtisunnuntain tietämillä.

Valojen määrän lisäämiseen voidaan palata, mikäli löytyy innovatiivinen tapa rahoittaa hankinta ja niiden asennuskustannukset. Tässä aktiivisena voivat olla niin kyläläiset kuin halukkaat yhteistyökumppanitkin.  Varmaa on, että tällä kertaa jokainen halukas pääsee mukaan valaistujen joukkoon.

Jätetään tämä asia hautumaan. Kyläyhdistys odottaa ideoita ja ehdotuksia asian tiimoilta,

Opastetaulut

Hankkeessa uusitaan nykyiset opastetaulut sekä teknisen ratkaisun että sisältöjen osalta. Uudet  opastetaulut sijaitsevat pääosin nykyisten paikkoilla: Kylänrannassa, K-Marketin yhteydessä, Poikeljärven huoltoaseman alueella, Meritien pysäköintilevennyksen yhteydessä ja Kirkon aukiolla (Vaaksin ulkorakennuksen läheisyydessä). Opastetauluihin tehdään uudet alumiiniset taustarakenteet ja karttapohjat sekä niiden opastesisältö päivitetään nykyhetkeen

Tarina jatkuu ja täydentyy

Kirjoitan tätä ”blogimuotoista” uutista ajan salliessa ja piristän sitä kuvamateriaalilla sitä saatuani. Uusimmat asiat tulevat artikkelin alkuun

(Toimittanut: Hannu Jaakkola)