Kannanottoja Porin kaupungin kehittämiseen ja liikennejärjestelyihin on mahdollista antaa

Avoinna on kaksi kyselyä, joista toinen koskee Porin julkisen liikenteen järjestelyjä ja toinen laadinnan alla olevaa Pori 2030 -strategiaa. Julkisen liikenteen kysely sulkeutuu valitettavasti jo 24.11.; siltä osin tämä tiedote on lievästi jälkijättöinen. Syyn voi vapaasti vierittää www-sivuston ylläpitäjälle, joka havahtui tämän artikkelin laatimiseen vasta nyt. Vuoden loppuun saakka sen sijaan on aikaa ottaa kantaa Pori 2030 -strategiaan.

Linkit kyselyihin ovat tässä:

Ota aktiivisesti kantaa – asioihin voi (ainakin yrittää) vaikuttaa. Seuraavat tekstit on lievästi modifioiden kopioitu alkuperäislähteistään Porin kaupungin tiedotteista.

Pori 2030 -strategiaa laaditaan parhaillaan – tule mukaan vaikuttamaan!

Uusi kaupunginvaltuusto on aloittanut työnsä elokuussa ja yksi sen tärkeistä tehtävistä on strategian päivittäminen. Valtuuston on tarkoitus hyväksyä uusi strategia kevään 2022 aikana. Kaupunkistrategia on Porin kaupungin keskeisin kehittämissuunnitelma. Se kertoo, mikä on tärkeintä Porin ja kaupungin palveluiden kehittämisessä tulevina vuosina.

Kuntien tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia erityisesti järjestämällä sivistyspalveluja sekä kehittämällä alueensa elinvoimaa. Vuoden 2023 alusta alkaen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottaminen siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Verkossa toteutetun kyselyn avulla kerätään asukkaiden, eri sidosryhmien, henkilöstön ja poliittisten päättäjien näkemyksiä Porin tulevaisuuden suunnasta. Kyselyyn voi vastata 16.11.–31.12.2021 välisenä aikana osoitteessa https://www.lyyti.fi/questions/5e73516680 .

Sähköisen kyselyn lisäksi järjestetään joulu- ja tammikuun aikana myös keskustelevia tilaisuuksia kuntalaisten kanssa eri puolilla. Näistä tilaisuuksista kerrotaan alueiden asukkaille vielä erikseen. Strategiatyön valmistelusta vastaa Porin kaupungin strategiapäällikkö Tomi Lähteenmäki.

Valtuustoaloitteesta lähtenyt palautekysely Porin paikallisliikenteen uudistuksista

Porissa uudistettiin avoimen joukkoliikenteen reittejä, aikatauluja ja lipputuotteita kesällä 2021. Kaupunginvaltuusto haluaa nyt selvittää, miten uudistukset vaikuttavat ja ovat vaikuttaneet asukkaiden arkeen ja liikkumiseen. Kyselyyn voi vastata 24. marraskuuta asti verkko-osoitteessa https://www.lyyti.fi/questions/1a25785515 .

Kesän 2021 joukkoliikenneuudistuksen yhteydessä muutettiin muun muassa lipputuotteita sekä reittejä. Lokakuun kaupunginvaltuuston kokouksessa perussuomalaisten valtuustoryhmä antoi valtuustoaloitteen uudistuksia koskevan palautteen keräämisestä ja tilannekartoituksen tekemisestä. Kyselyssä voi antaa palautetta itselleen tai läheiselleen tärkeästä reitistä ja sen toimivuudesta. Toivomme mahdollisimman monen joukkoliikennettä käyttävän vastaavan kyselyyn, jotta saamme kattavan kuvan uudistuksen vaikutuksista. Myös heidän, jotka kokevat saaneensa yhtä hyvää tai jopa parempaa palvelutasoa uudistuksen jälkeen, olisi hyvin tärkeää vastata kyselyyn ja antaa palautetta sitä kautta. Hiljaisuus tulkitaan usein väärin tyytyväisyydeksi, ja jos vain tyytymättömät vastaajat antavat palautetta, tulokset vääristyvät.

Kyselyssä vastaaja voi antaa palautetta yhdestä reitistä kerrallaan, mutta kyselyn voi täyttää useamman kerran saadakseen annettua palautetta kaikista itselleen tärkeistä reiteistä. Kyselyn avulla saadaan keskitetysti tallennettua tärkeää palautetta. Palaute annetaan anonyymisti. Joukkoliikennejaosto perehtyy vastauksiin joulukuun kokouksessaan. Kaupunginvaltuuston käsittelyyn kyselytulokset tulevat myöhemmin talvella. Kyselyn taustavoimana on suunnittelija Merika Lanne.