Asukkaiden mielipiteitä kaupungin teknisistä palveluista selvitetään sähköisellä kyselyllä

Teksti on kevyesti muokattu lainaus Porin kaupungin uutistiedotteesta, jolla pyritään keräämään kaupunkilaisten mielipiteitä kaupungin yhdyskuntateknisistä palveluista. Selvitys toteutetaan verkkokyselyllä, johon on mahdollisuus antaa kannanottonsa 9.6.2023 saakka.

Alkuperäinen tiedote on osoitteessa:

https://www.pori.fi/uutinen/etusivun-uutiset/asukkaiden-mielipiteita-kaupungin-teknisista-palveluista-selvitetaan-sahkoisella-kyselylla/09/05/2023/

ja kyselyyn pääsee vastaamaan osoitteessa

https://link.webropolsurveys.com/S/B1902CCAA5D1C75B

Kyselyssä mielipiteensä pääsee kertomaan esimerkiksi puistojen ja leikkipaikkojen hoidosta, katuvalaistuksesta sekä katujen ja pyöräteiden kunnosta. Kyselyn avulla selvitetään myös oman asuinalueen tärkeimpiä viihtyvyystekijöitä, yleisten paikkojen turvallisuutta sekä toimenpiteitä katuympäristön ja puistojen viihtyisyyden parantamiseksi.

Tiedotteessa infrajohtamisen toimintayksikön esimies

Kyselyssä arvioidaan Porin teknisten palveluiden nykytilannetta, ja vastauksia antaessa onkin hyvä miettiä nimenomaan kulunutta kevättä. Tämä on erinomainen mahdollisuus nostaa esille niitä asioita, joita asukkaat katsovat teknisten palveluiden osalta tarpeellisiksi vahvistaa. Kehityskohteiden ohella haluamme tietysti myös kuulla, missä asioissa tänä vuonna on onnistuttu, eli myös positiivinen palaute on aina tervetullutta, kannustaa infrajohtamisen toimintayksikön esimies Sanna Välimäki toteaa:

”Kyselyssä arvioidaan Porin teknisten palveluiden nykytilannetta, ja vastauksia antaessa onkin hyvä miettiä nimenomaan kulunutta kevättä. Tämä on erinomainen mahdollisuus nostaa esille niitä asioita, joita asukkaat katsovat teknisten palveluiden osalta tarpeellisiksi vahvistaa. Kehityskohteiden ohella haluamme tietysti myös kuulla, missä asioissa tänä vuonna on onnistuttu, eli myös positiivinen palaute on aina tervetullutta. Kyselyssä on tuttuun tapaan mahdollisuus antaa myös vapaamuotoisia kommentteja. Ne ovat hyvä keino tarkentaa ja syventää teemoja, joita asukkaat kokevat tärkeiksi kehittää”.

Tiedotteen yksityiskohtiin voi tutustua alkuperäislähteessä.