Ahlaisten kyläyhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous 18.3.2024

Ahlaiustebn kyläyhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina 18.3.2024 Apurissa, Ahlaistentie 595, klo 19 alkaen. Esillä ovat sääntöjen määräämät asiat (tilit ja toiminta 2023). Tervetuloa!

Esityslista

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valitseminen.
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
 4. Kokouksessa läsnä olevien jäsenten ja heidän äänivaltaisuutensa toteaminen.
 5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 6. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon esittäminen.
  Tilinpäätöstiedot esitellään kokouspaikalla. Toimintakertomus on alla.
 7. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille päättäminen.
 8. Kokouskutsussa mainittujen muiden asioiden käsitteleminen.
 9. Muut asiat: kokouksen yhteydessä esitetyt asiat, joista voidaan keskustella, mutta ei ottaa päätettäväksi.
 10. Kokouksen päättäminen

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2023

 YLEISTÄ

Ahlaisten kyläyhdistyksen tarkoituksena on edistää asukkaiden yhteistyötä, parantaa vakinaisten ja kesäasukkaiden viihtyvyyttä ja alueen elinkelpoisuutta. Yhdistys on tehnyt yhteistyötä kylien eri toimijoiden kanssa ja sen kautta hoidettu edunvalvontaa eri viranomaistahoihin mm Porin kaupunkiin.

HALLINTO

Ahlaisten kyläyhdistys ry hallitus

Puheenjohtaja Aki Gröndahl, Varapuheenjohtaja Tapio Salminen

Varsinaiset jäsenet / varajäsenet

Pia Wittsberg (
Varalla: Toni Sjöblom)

Helena Mäkinen-Mäntylä (jäsenrekisteri)
Varalla: Ilkka Niemi                                                            

Teuvo Mäntylä (rahastonhoitaja)
Varalla: Marja-Liisa Harjula

Hannu Jaakkola (kotisivut)
Varalla: Anna Leena Sipinen (16.10.23 alkaen Solja Sukanen)

Jorma Tikkanen
Varalla: Mikko Haapatie

Kristiina Åkerlund (sihteeri)
Varalla: Reijo Kankaansivu

Hallitus kokoontui 11 kertaa. Sääntömääräiset kokoukset: Kevätkokous 27.3.2023 ja syyskokous 16.10.2023

Toimikunnat vuodella 2023

Toritoimikunta: Aki Gröndahl, Teuvo Mäntylä, Toni Sjöblom, Regina Wittsberg ja Tapio Salminen.

Kotiseututoimikunta: Pertti Haapajärvi, Erkki Lundgren, Hannu Nummelin, Helena Mäkinen-Mäntylä ja Kristiina Åkerlund. Toimikunta voi täydentää itseään tarpeen mukaan.

 JÄSENET JA JÄSENYYDET

Yhdistyksen jäsenrekisteriä on ylläpitänyt Helena Mäkinen-Mäntylä ja jäsenmäärä 31.12.2023 oli 102 sekä 16 kunniajäsentä yhteensä 118. Yhdistys on jäsenenä Karhuseutu ry:ssä ja Satakylät ry:ssä

TALOUS

Yhdistyksen toimintaa on rahoitettu jäsenmaksuilla, metallikeräyksellä, makkaran ja kahvin myynnillä, toripaikkamaksuilla sekä vene- ja isännänviirien myynnillä. Kirjanpito on laadittu voimassa olevan kirjanpitolain mukaan. Kirjanpidon on hoitanut Tilitiimi Aikonen, toiminnantarkastajina ovat toimineet Riitta Nummelin ja Sirpa Lundgren, varatoiminnantarkastajina Pauli Nummelin ja Erkki Lundgren.

 TOIMINTA

Tori

Ahlaisten kyläyhdistyksen ylläpitämällä Syreenitorilla oli aktiivista toimintaa koko vuoden. Ensimmäinen toripäivä oli 11.2 talvitorin merkeissä, kyläyhdistys tarjosi torivieraille hernekeittoa. Pääsiäistori järjestettiin 8.4. Varsinainen torikausi käynnistettiin 13.5, tori oli avoinna lauantaisin klo 9–13. Juhannussalko pystytettiin kyläyhdistyksen toimesta 17.6 ja juhannusaattona pidettiin perinteinen juhannustori. Lisäksi suosittu iltatori järjestettiin karaoken merkeissä 21.6, 19.7 ja 9.8 klo 18–21. Heinäkuun iltatori yhteydessä oli Porin kaupungin järjestämä liikuntatempus teemalla Liikuntaa vauvasta vaariin. Syyskuun viimeisenä lauantaina järjestettiin perinteinen syystori, jolloin myös torikausi päättyi.

 Avoimet Kylät

Kyläyhdistys osallistui Satakylät ry:n organisoimaan Avoimet kylät – tapahtumaan 10.6.2023. Toimintaa oli mm. torilla sekä Vanha-Uotilan navettakahvilassa. Kirkossa oli avoimet ovet ja opas paikalla.

 Lasten ja nuorten kesäruokailu

Kyläyhdistys osallistui Porin kaupungin järjestämään lasten ja nuorten kesäruokailuun Ahlaisten koululla. Lapsia ruokailemassa kävi aikaisemien vuosien tapaan runsaasti. Ylijäämäruoka jaettiin sitä tarvitseville.

 Ahlaisten Ämmä / Äijä

Ahlaisten vuoden 2023 Ämmä julkistettiin perinteisesti Ahlaisten markkinoiden yhteydessä 5.8.2023. Ämmäksi kyläyhdistys valitsi pitkänlinjan yhdistysaktiivi Anne Tammiston. Kaupungin tervehdyksen toi kaupungin valtuutettu Viliina Välimäki.

 Leader-hankkeet

Ahlaisten kyläyhdistys käynnisti vuonna 2022 hankeen ”Valoa kylänraitille ja kotiseututyöhön”. Hanke muodostui kahdesta osasta: kausivalojen määrän lisääminen ja kotiseutumakasiinin kunnostaminen. Hankeen toteutus jatkui vuonna 2023. Hankeen toteutusta voi seurata Ahlaisten kyläyhdistyksen sivuilta, jonne Hannu päivittää blogimaisesti hankkeen etenemistä.

Hankerahoittajaorganisaatioden verkosto vieraili Ahlaisissa 1.11.2023, ryhmän jäsenet edustivat mm. maa- ja metsätalousministeriötä ja Ruokavirastoa. Kyläyhdistystä tilaisuudessa edustivat Aki Gröndahl ja Hannu Jaakkola. He kertoivat mm yhdistyksen toiminnasta yleisellä tasolla sekä esittelivät viimeisimmät Leader-hankkeet.

 Joulunajan tapahtumat

Joulutori järjestettiin torilla sekä sen ympäristössä 9.12 klo 9–15, myyjiä oli noin 20. Toripäivä oli onnistunut ja väkeä oli mukavasti liikkeellä. Jouluksi pystytettiin veteraanikiven vireen joulukuusi sekä kausivalot asennettiin kylän raitille. Yhdistys osallistui myös Lucia-juhlan järjestämiseen. Joulurauhan julistus tapahtui perinteikkäästi jouluaattona kirkonmäellä, julistajana toimi Ahlaisten Ankkureiden Aapo Nordman. Mukana oli myös puhallinkaksikko Tauno Wrang & Ari Niemi. Perinteikkäät joulutulet sytytettiin aattona valaisemaan Ämttööntien vartta.

 Kaupunginjohtajan tapaaminen

Kyläyhdistyksen neljän hengen delegaatio kävi tapaamassa kaupunginjohtaja Lauri Innaa 22.9, tapaamisen tarkoituksena oli mm kertoa ahlaislaisten halusta olla mukana kylää koskevien asioiden valmistelussa. Tärkeimmäksi asiaksi tapaamisessa nostettiin koulu ja päiväkodin ja niiden ympärille rakentuvien palveluiden merkitys. Huolta aiheutti uuden koulun valmistumisen viivästyminen. Kaupunginjohtaja kuitenkin vakuutti, että koulun rakentaminen jatkuu aiemman päätöksen pohjalta, joskin siirtyneenä vuodella eteenpäin. Onnistuneen tapaamisen päätteeksi kaupunginjohtajalle esitettiin kutsu tutustua Ahlaisiin pienimuotoisella pyöräretkellä. Retki toteutui 5.10, retki oli onnistunut ja kaupunginjohtaja sai hyvän käsityksen kylän aktiivisesta toiminnasta, sekä yritys- että yhdistyspuolelta.

 Muu toiminta

Yhdistys osallitui Tampereen yliopiston Porin yliopistokeskuksen tenttivalvontaan sekä Porin kaupungin järjestämään kotiseutuharjoitukseen Ahlaisten koululla. Kyläyhdistys jakoi stipendin hyvästä koulumenestyksestä Ahlaisten koulun 6 luokkalaiselle Luminella Lähteenmäelle.