Ahlaisten Äijä nro 38 on julkistettu

Ahlaisten Kyläyhdistys on vuodesta 1985 alkaen nimennyt Ahlaisten Äijän / Ämmän. Perinteen taustalla on tuolloinen yhdistyksen puheenjohtaja Helge Virta, joka yhdessä vaimonsa Pirkon kanssa kehitteli ideaa toteutusasteelle. Niinpä ensimmäinen Ahlaisten Äijä, liikennöitsijä Kalle Rantasärkkä, nimettiin ensimmäiseksi Ahlaisten Äijäksi. Nimeämiseen liittyvä kunniakirja perusteee valinnan seuraavasti: ”Tämä tunnustus annetaan vuosittain henkilölle, joka vuosien saatossa on pitänyt jalkansa tukevasti Ahlaisten kamaralla ja vesillä. On elänyt paikkakuntansa iloksi ja kunniaksi, eikä ole pelästynyt, vaikka karhu olisi joskus paattiin tullutkin”. Arvonimellä halutaan kunnioittaa sitoutumista Ahlaisiin ja sen kehittämiseen. Äijiä ja Ämmiä on nyt siis ennestään 37 ja uutta pukkaa tälle vuodelle. Jokainen näistä henkilöistä edustaa oman toimintansa kautta eri muodoissaan arvonimelle määriteltyjä perusteita.

Tälle vuodelle valinta kohdostui Äijään; aiemmista arvonimen kantajista 25 kantaa Äijän ja 12 Ämmän  arvonimeä. Valinnassa tavoitteena ei ole kantavana ajatuksena nähty perustelluksi tavoitella tasajakaumaa näiden arvonimien välillä, vaan valinnassa on haluttu korostaa kulloisenkin kohteen roolia ahlaislaisena ja Ahlaisissa.

Tämän vuoden Ahlaisten Äijä on liikennöitsijä, yrittäjä, maanviljelijä Ilkka Niemi.

Äijä kuljetettiin perinteiseen tapaan seilipaatissa Ahlaisten Markkinoiden tapahtumapaikalle lauantaina 6.8.2022. Julkistamistilaisuudessa Porin kaupungin tervehdyksen toi kaupunginjohtajaa sijaistava Lauri Kilkku. Ahlaisten kyläyhdistyksen nimeämispuheen piti yhdistyksen puheenjohtaja Aki Gröndahl; tässä hän esitteli valinnan perusteita ja Äijän toimintaa seuraavin ajatuksin:

— puheenvuoro alkaa —

Ahlaisten Kyläyhdistys valitsee vuosittain Ahlaisten Äijän tai Ämmän. Tämä perinne on jatkunut jo 38:n vuoden ajan eli nyt julkistetaan 38. tämän arvonimen ansainnut henkilö.

Vuoden 2022 Ahlaisten Äijä on ahlaislainen, joka on pitänyt jalkansa tukevasti Ahlaisten maaperällä, vaikka karhu olisi paattiin tullut, kuten paikallinen sananparsi mainitsee. Liikennöitsijä, maanviljelijä – siinä yhdistelmä, joka on kantanut ja tuonut hänet tutuksi kyläläisille. Nuoresta autoilijasta on varttunut toiminnallaan ja esikuvallaan Ahlaisten Äijän arvonimen kantamiseen oikeuttu henkilö.

Maatalous, on kokenut suuria muutoksia hänen aikanaan. Ennen niin monia työllistävästä ja raskaasta ammatista on tullut suurten koneiden, yksittäisten ihmisten yksinäinen työsarka. Ainoa, joka ei ole muuttunut, on työpäivien pituus. Kylvöt ja sadonkorjuu tapahtuvat tunteja katsomatta ja laskematta. Pitkinä työtunteina maatalouskoneissa, kuten myös kuorma-auton ratin takana, yksinäisyys antaa sijaa ajatuksille ja tarjoaa mahdollisuuden pohtia monen moista parannus- ja kehittämisideaa.

Erityisesti Äijän sydäntä lähellä on liikenneturvallisuus. Hän on aktiivisesti toimiessaan eri yhdistyksissä, kuten myös yksityishenkilönä, ajanut kylänraitin turvallisuutta. Tänäkin syksynä leijonat jatkavat kymmenien vuosien perinnettä ja lahjoittavat koulutaivaltaan aloitteleville lapsille pyöräilykypärät opastaen näin nuoria turvalliseen kulkemiseen liikenteessä.

Hänet on voinut myös nähdä yhteiskuntarakentamisen huolto-, uudistamis- ja saneeraustoimissa, missä milloinkin, aikaan katsomatta ja säästä välittämättä.

Joten nyt Ahlaisten markkinoiden juhliessa 40-vuotista taivaltaan julistetaan tämän vuoden Ahlaisten äijä, joka on Ilkka Niemi.

— puheenvuoro päättyy —

Itse tilaisuus, samoin kuin markkinat, onnistui sopivasti sateen ja hirmumyrskyn välissä kelvollisen sään aikana. Ilta menikin sitten pimeydessä sähkökatkon myötä reilusti yli 20 m/s puhaltavan puuskaisen tuulen riepotellessa pihapuita. Alla on muutamia otoksia päivän tapahtumista.

(1) 

Äijä-kulkue kulki Reijo Hämäläisen traktorin luotsaamana kirjaston pihasta läpi kylänraitin markkinapaikalle (kuva 1).

2) 

Seilipaattia kuljetti runsaslukuinen entisten Äijien ja Ämmien sekä yhdistyksen väen kulkue; pelkkä purjevoima ei paattia saanut liikkeelle, joten lisäkäsiä tarvittiin ja toki Reijon traktorillakin oli asiassa pieni osuutensa (kuva 2).

(3) 

Äijä saapui juhlapaikalle runsaan markkinaväen odotellessa paikalla (kuva 3).

(4) 

Ensimäisten onnittelijiden joukossa oli vuoden 2022 Äijä, Erkki Lundgren (selin kuvassa 4).

(5) 

Juhlapuheen (yllä tekstissä) piti Ahlaisten kyläyhdistyksen puheenjohtaja Aki Gröndahl, joka ojensi Äijälle asiaan kuuluvan kunniakirjan (kuva 5).

(6) 

Kaupungin terveiset tilaisuuteen toi kaupunginjohtajaa sijaistava Lauri Kilkku (kuva 6). Puhheessaan hän kiitteli ahlaislaisten aktiivista toimintaa kylänsä kehittämisessä ja kertoi koulun alueelle tulevan monitoimitalon rakennushankkeen olevan menossa seuraavaan kaupunginhallituksen kokoukseen vahvistettavaksi. Lukuvuoden 2024-2025 koulun oppilaat pääsevät aloittamaan uudessa rakennuksessa. Rakennus on tarkoitettu nimensä mukaisesti toimimaan monitoimitilana, joka tarjoaa kyläläisille ”olohuoneen” tavata toisiaan, harrastaa ja järjestää yhteisöllisyyttä edistävää toimintaa.

(7) 

Tilaisuuden musiikkipuolesta vastasi tavan mukaan puhallinmusiikki, joka päättyi ”Muistojen Ahlainen” -lauluun ja sitä seuraavaan Satakuntalaisten lauluun (kuva 7).

(8) 

Juhlallisuuksien päätyttyä paikalla olleet entiset Äijät ja Ämmät kokoontuivat kahvittelun merkeissä (kuva 8)

Ahlaste tuupi: Ahlaisten Äijän haastattelu https://m.youtube.com/watch?v=W0q1iwUEOCU&feature=youtu.be