Joulun ajan tapahtumia ja toimintaa

Vuoden vaihde on lähestymässä ja se tuo mukanaan niin joulun, uudevuoden juhlapäivät ja uuden vuoden näiden perässä. Pimeän syksyn jälkeen vähitellen hiipunut aktiivisuus alkaa palata ja toimintaa eri suunnilla aktivoidaan. Päiväkin alkaa vähitellen pidentyä ja lumen (ehkä) pysyessä maaassa lumi sekä peittää alleen haravoimatta jääneet lehdet että antaa valoisen yleisilmeen. Vähitellen edetään (toivottavasti) kohti hiihtokelejä ja valkenevaa kevättä.

Seuraavaan on koottu tietoja vuoden vaihteen ympärille asettuvista tapahtumista ja toiminnasta, sen mukaan mitä kirjoittajan tietoon on saatettu. Ja tietoon saa saattaa, niin lisäillään. Kannattaa myös seurata kyläyhdistyksen ylläpitämää tapahtumakalenteria.

Tämä artikkeli täydentyy myös tapahtumiin liittyvillä lyhyillä raporteillatapahtumien jälkeen, sikäli kun raportoitavaa on – sivua kannattaa siis käydä tutkailemassa uudelleenkin.

Joulurauhan julistus 24.12.2023

Perinteiseen malliin Ahlaisten kyläyhdistyksen järjestämänä julistetaan joulurauha Ahlaisten maisemiin – kaikille kylille ja kyläläisille jouluaattona Ahlaisten kirkolla klo 12. Perinteen on aloittanut aikanaan Ahlaisten Kotiseutuyhdistys vuonna 1996 ja nyt sitä jatkaa vanhaa kaavaa noudattaen Ahlaisten kyläyhdistys.Tuolloin julistus oli nykyistä vapaamuotoisempi ja julistajana toimi tuolloinen Kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja Ani Inberg. Nykymuotoinen julistus on myös samalta ajalta, eli sen myötä Ahlainen on rauhoittunut joulun viettoon jo lähes kolmenkymmenen vuoden ajan, tarkkaan ottaen nyt  joulurauhan julistuksen merkeissä kokoonnutan kirkonmäelle 28:n kerran.

Tänä vuonna joulurauhan julistajana toimii Ahlaisten Ankkurien edustajana Aapo Nordman.

Mukana on myös puhallinkaksikko Tauno Wrang & Ari Niemi luomassa tunnelmaa. Joulurauhan julistus aloittaa virallisen joulun ajan Ahlaisissa  ja tuo paikalle runsaslukuisan joukoun Ahlaisissa jouluaan viettäviä. Tervetuloa tuttuja tapaamaan!

Lyhyt raportti tapahtumasta (täydennys aattopäivältä).

   

Tapahtuma vaikuttaa saavan vuosi vuodelta kasvavan suosion. Nyt paikalla oli arviolta kahdeksankymmentä julistuksenkuulijaa. Tilaisuuden alussa Kyläyhdistyksen edustaja kertoi lyhyesti tapahtuman historian ja toivotti mukana tervetulleeksi tähän perinteikkääseen tapahtumaan, joka monelle on varsinaisen joulun avaus ja liittyy myös haudoille kynttilöiden vientiin.

Perinteisen kaavan mukaan seremonia aloitettiin puhallinmusiikilla – ”Kuului lauluu enkelten”. Tämän jälkeen Aapo Nordman luki joulurauhan julistuksen perinteikkäästä tekstikääröstä. Sen alkuperää on yritetty selvittää. Ensinnäkin kääröjä on arkistoituna kolme kappaletta, joista alkuperäisimmän oloiset ovat lievästi ajan turmelemia ja tehty pergamentin kaltaiselle materiaalille. Nykyinen käyttöversio on näiden kopio. Tekstin taustalla epäillään olevan Aune Grönfors; varmaa tietoa ei asiasta ole. Samoin vanhaa kirjasintyyliä muistuttavan tekstin tekstaajaa ei tedetä. Tilaisuus tavan mukaan päätettiin ”Maa on niin kaunis” yhteislauluun. Laulun sanat jaettiin yleisölle vuosia tehtävässä palvelleesta pussukasta, johon ne jerättiin seuraavaa joulua odottelemaan; kierrätystavaraa siiis.

Ahlaisten joulurauhanjulistuksen historiaa

Tilaisuutta nyt parin vuoden ajan organisoidessani on tapahtuman historia alkanut kiinnostaa. Jo viime vuonna selvitin tapahtuman alkuvuoden – se oli 1996. Muuten 28:n vuoden tapahtumahistoria on osin jäänyt hämärän peittoon. Kyläyhteisön taustavoimien kanssa muutaman puhelinkeskustelun jälkeen historiikki on alla olevan mukainen. Olkoon sellainen, kunnes sen joku paremmalla tiedolla pystyy täydentämään. Lyhyt historiikki:

Perinteen on aloittanut aikanaan Ahlaisten Kotiseutuyhdistys vuonna 1996 ja nyt sitä jatkaa aiempaa kaavaa noudattaen Ahlaisten kyläyhdistys. Kotiseutuyhdistys lopetti toimintansa vuonna 2021, minkä myötä sen perinteiden jatkajaksi tuli Kyläyhdistyksen kotiseututoimikunta.

Vuonna 1996 julistus oli nykyistä vapaamuotoisempi, käytännössä joulutervehdys mukana olevalle yleisölle. Julistajana ensimmäisessä tilaisuudessa toimi Kotiseutuyhdistyksen silloinen puheenjohtaja Ani Inberg, jolle tämä tehtävä lankesi useamman vuoden ajaksi. Ihan tarkkaa yhteisymmärrystä siitä, miten julistajan rooli vuosien kuluessa vaihtui, ei tunnu olevan kenenkään muistikuvissa. Nykymuotoisen julistustekstin ideoijana pidetään Taisto Paattiniemeä, jolle Kotiseutuyhdistyksen puheenjohtajuus siirtyi 2000-luvun alkuvuosina. Hän toimi myös pitkään julistuksen lukijana ja häneltä tehtävä siirtyi Altti Tuomelalle. Altti toimi lukijana vielä vuonna 2022.

Julistuksen tekstin on luonnostellut Terttu Saukko. Terttu tunnetaan monenlaisesta kotiseututyöstä ja myös Ahlaisten murteen vaalijana. Hän käynnisti Ahlaisten murrepiirin ja toimi myös sen opettajana toiminnan saatua puitteet osana Porin työväenopiston toimintaa.  Nykymuotoinen teksti onkin syntynyt Ahlaisten murrepiirin yhteistyönä, joskin erityismaininnan ansaitsee vahvasta panoksestaan Aune Grönfors. Nykyinen teksti ja nykymuotoinen joulurauhan julistus ajoittunee siten 2000-luvun alkuvuosiin. 

Tekstin julistuskääröön on tekstannut Arto Aro. Näitä kääröjäkin on olemassa kolme; niistä (ilmeisesti) ensimmäinen on kirjoitettu pergamiinin kaltaiselle materiaalille, toinen sen kopioksi vahvalle paperille. Molempia näistä on aika päässyt turmelemaan. Ilmeisesti tämän takia on tehty vielä tämä kolmas nyt käytössä oleva (kuvassa), vahvalle paperille kirjoitettu versio.

Tässä vielä se julistus sekä kuvana että tekstinä:

   

Huamen, jos Luaja sua, o mee Herra ja Vapahtaja armorikas syndumäjuhla.Ny sit setähde m’ollaa tän kirkommäjel tuldu, ko me julistetaa julurauha koko kyläväjel ja asujaimil. Meit käsketää jokakikist tätä juhlaa hartaudel ja muutongi kaikes rauhas siivosti viettämää ja hiljasesti olemaa.

Se, joka tämä rauha rikkoo ja joulujuhlaa jollai laittomal tai sopemattomal meiningil häirittee, ni se o raskauttavai asijahaarai vallites syypää siihe rankastuksee, jonga laki ja asetukset kustaki rikoksest ja rikkomuksest eriksee säätää.

Sit lopuks me Ahlaste väki toivotetaa kaikil riamullist joulurauhaa.

 

 

 

 

Joulutulet sytytetään jouluaattona 24.12.2023 klo 15

Tienvarsivalaistuksella on Ahlaisissa pitkä perinne. Kirjoittajan muistikuvien mukaan jossain vaiheessa Lampin asukkaat olivat aktiivisia ja valaisivat Ahlaistentien varren pihateiden päässä olevilla kynttiläpadoilla. Siitä pihateiden kynttilävalaistus laajeni koko kylänraitin alueelle, perimätiedon mukaan Liisa Inkovaaran alloitteesta.

Liisan kanssa asiasta juttelin ja hän kertoi tienvarren kynttiläpataperinteen lähteneen liikkeelle Lampista (kuten edellä totesin). Heillä oli lähes kolmekymmentä vuotta tapana viettää jouluaatto yhdessä sisarusten perheiden kanssa Ollilassa ja tuo Lampin jouluvalaistus oli ollut tunnelman luojana suvun tullessa Ahlaisiin ja sieltä palatessa. Liisa toimi tuolloin Ahlaisten kotiseutuyhdistyksessä ja ryhtyi sen kautta ajamaan pihateiden kynttiläpataperinnettä kylällä. Tästä tapa on laajentunut ja jäänyt osaksi Ahlaisten joulua.

Siispä, laittakaa ulkotulet palamaan pihatien päähän jouluaattona (klo 15 korvilla) hämärän laskeutuessa.

Perinteiseen tapaan Ahlaisten kyläyhdistys sytyttää joulutulet Ämttöntien varteen klo 15. Tienvarsi reunustetaan kynttilöillä Ahlaistentien risteyksestä sillalle saakka. Sytyttäjän paikkoja on vapaana, mutta pelkästään jälkeä ihailemaan voi myös tulla.

Tältä siellä näytti (täydennys tekstiin aattopäivältä).

   

   

Mikko haki kynttilät kaupalta ja toimi mönkijä-peräkärry-yhdistelmällä valojen tuojana. Mikolta oli peräisin myös ”liekinheitin”, lisänä yksi toho. Näillä 140 pataa saivat tulensa ja Akin tarkkojen askelmerkkien mukaan ne levitettiin tienpposkeen valoa tuomaan. Sytyttäjäjoukko vajaa kymmenen, ikähaarukka kolmesta vuodesta ylöspäin. Jäli oli ihastelemisen arvoista.

   

   

Lucia-juhla 13.12.2023

Perinteinen Lucia-juhla Ahlaisten kirkossa. Järjestäjä Ahlaisten koulun vanhempainyhdistys. Aikataulu: 18.00-18.30 Ahlaisten kirkko ja sen jälkeen noin klo 18.45 vieraillaan Apurissa.

Tapahtumasta:

  Ahlaisten vuoden 2023 Lucia on Ronja Pänkälä. Ronja toimii aktiivisesti mm. VPK:ssa ja on ollut vetäjänä Ahlaisten urheilijoiden pienten ryhmässä. Paikalla väkeä oli yli 70 henkeä. Lippukunta Ahlaisten Ankkurit toi tilaisuutteen Betlehemin Rauhantulen. Tulen sai ottaa mukaan myös omiin lyhtyihin. Juhlan jälkeen Lucia ja enkelikuoro esiintyivät SPR:n ystäväkahvila Apurissa. Apurissa paikalla oli lähes 20 kuulijaa. Esiintymisen päätteeksi SPR tarjosi joulukahvit ja mehut torttujen kera.

Tilaisuus toteutettiin Ahlaisten koulun, koulun Vanhempainyhdistyksen, Ahlaisten Ankkurien, Meri-Porin seurakunnan ja SPR:n yhteistyönä.

Ensimmäiset kaksi kuvaa ovat otoksia tilaisuudesta otetusta videosta (Johanna, Meri-Porin srk). Kaksi jälkimmäistä kuvaa on saatu tilaisuudessa paikalla olleelta osanottajalta.

 

   

Ahlaisten Joulutori Syreenitorilla ja Myyjäiset Seurakuntakodilla 9.12.2023

Perinteisset joulumarkkinat toteutuvat tänä vuonna joulutorin muodossa, aukioloaika 9-14. Meno on entisellään, mutta paikkana Syreenitori ympäristöineen. Katso erillinen artikkeli  täältä.

Myyjäiset Ahlaisten seurakuntakodilla 10-13. Myyjäisten tuotolla autetaan seurakunnan vähävaraisia lapsiperheitä. Katso erillinen artikkeli täältä.

Raportti tapahtumasta:

Valitettavan yhteensattuman vuoksi en itse päässyt paikalle, mutta raportti kuvineen on molemmista kohteista saatu paikalla olleilta.

Torilla oli kaikkiaan 18 myyjää. Väkeä paikalla oli pitkin päivää, arvion mukaan kaikkiaan useita satoja. Joulupukki vieraili torilla puolilta päivin (ks. kuva alla). Myyjät vaikuttivat tyytyväisiltä ja kävijöiltä saadut kommentit olivat positiivisia: ”Ahlaisten markkinat, se rakkain perinne ja sinne on päästävä” – kommentti yhdeltä torivieraalta.

    

Seurakunnan myyjäisissä oli tarjolla myyntipaikka sisätilassa, jota torilla ei ollut mahdollista järjestää; toki kaksi torikoppia tarjosivat kahdelle myyjälle sääsuojan. Seurakuntakodilla oli lämmin tunnelma. Väkeä kävi noin 50 henkilöä. Leivonnaisia, käsitöitä ja arpoja ostettiin hyvin. Moni jäi hetkeksi rupattelemaan ja lämmittelemään kahvikupin ääreen. Edellä oleva kommentti on peräisin Anne Saariselta.

   

Tulevia aikoja pohdittiin markkinoiden jälkeen. Tori osoittautui toimivaksi markkinapaikaksi. Kylmä sää toki hieman hyydytti, joten siihen pitänee pohtia lämmittelyratkaisua tulevalle vuodelle. Torin todettiin saavuttavan satunnaisia kävijöitä rantaa helpommin, koska se on luontevien kulkureittien varrella.

Alueen toimivuuteen oltiin tyytyväisiä. Samoin yhteistyömalli Meri-Porin Seurakunnan kanssa sai kiitosta – siihen panostettaneen ensi vuonna.

Jälkikeskustelussa pohdittiin myös eläinkunnan näkyvyyden parantamista osana toritapahtumaa – ensi vuonna ehkä lampaita viihdyttämässä torikansaa poniajelun lisäksi. Muitakin ideoita otetaan vastaan.

Jouluseimi rakennettu Syreenitorille 7.12.2023

 

Joulun perinteitä vaalien SPR on jälleen rakentanut (7.12.) Syreenitorille jouluseimen. Seimi on osa Ahlaisten joulukalenteria – luukku 7.

Rakennusteamiltä saadun tiedon mukaan seimi tukee ekologista kehitystä: rakennustarpeet ovat kierrätysmateriaaleista. Seimen oljet tulevat loppuun syödystä lintujen lyhteestä, heinät koristeheinäseipään pohjilta. Samoin puuaines on kierrätyspuuta ja rakenteet on osin kiinnitetty puutapeilla. Ruuvejakin toki tarvittiin joissain tukirakenteissa.

Käykääpä katsomassa!

Onnistuu toki joulutorilla vierailun yhteydessäkin.

 

 

Itsenäisyyspäivä 6.12.2023 – Joulukuusi on jälleen tuotu Veteraanikiven viereen Kirkkoaukiolle

Perinteiseen tapaan Ahlaisten kyläyhdistys on huolehtinut joulukuusesta Veteraanikiven viereiseelle alueelle kirkkoaukiolla. Sitä jo kylän Facebookissa ehdittiin kaipailla. Siitä huolimatta ja erityisesti siitä riippumatta kuusi nyt seisoo kaikessa komeudessaan valaistuna paikallaan.

Kuusiprojekti on joka vuosi vapaaehtoistyön varassa, joten tapahtumapäivä vaihtelee tekijöiden ja kaluston saatavuuden mukaan. Suhteellisen varmaa on, että kuusi paikalleen  ennemmin tai myöhemmin ilmestyy. Mikäli kuusen puuttuminen aiheuttaa ylenmääräisiä paineita, asiaan voi aina vaikuttaa tarjoutumalla vapaaehtoiseksi kuusen hankintaan ja / tai pystytykseen.

Toki niinkin voi käydä, että joku kuusiprojektin osista (kuusi, kuljetuskalusto, nostokalusto, talkoolaiset) jää puuttumaan; silloin kuusi ei paikalleen nouse. Tähän mennessä on kuitenkin aina noussut eli ollaan jatkostakin positiivisella mielellä.

Tänä vuonna kuusi saatiin Kari Vähänummen takapihalta. Sen työstämiseen osallistui kuljetus- ja nostokalustoineen Ilkka Niemi. Muuta talkooporukkaa paikalle pääsi kolme aktiivia (Aki, Pekka ja Tapio). Kiitokset heille. Kuusesta jäi rungon alaosa lahjoittajalle ja tuhti kasa havuja, jotka onneksi ja ilmeisesti löytivät käyttökohteensa kuusikransseihin.

Kuvassa komeilee pystytyksen jälkeinen valoton kuusi. Valot kyllä ovat paikallaan ja näkyvät, kunhan tarkkaan katsoo. Valollinen kuva tulee tähän kunhan sellaisen saan käsiini. Ja nyt se on siellä iltakävelyn jäljiltä.

 

 Suvi Teräsniskan joulukonsertti Ahlaisten kirkossa 5.12.2023

Suvi Teräsniskan Joulun Henki – kiertueeseen sisältyy konsertti Ahlaisten kirkossa. Konsertin lipunmyynti lippu.fi. Lisätietoja osoitteesta www.warnermusiclive.fi/suviterasniska.

Jälkikommentti: Konserri onnistuoi erinomaisesti. Klo 18 alkaneeseen konserttiin osallistui 600 kuulijaa ja oli jo varhain loppuunmyyty. Sen takia järjestäjät toteuttivat toiaen konsertin klo 21 alkamaan. Ongelmakohdaksi pelätty pysäköintitilanne kylän alueella väistyi kylän aktiivien toimesta: Hannu Nummelinin ja Ilkka Niemen yhteistyöllä saatiin Nahkurinkujan varteen raivatuksi pelto pysäköintialueeksi ja ammattilaisten järjestyshenkilöiden liikenteenohjaus vältti ruuhkien syntymisen.

Ahlaisten ja Kellahden kyläjoulukalenteri avattu

Luukku jokaiselle joulunaluspäivälle. Joulukalenteri on rakentunut jälleen kyläläisten yhteistyönä. Päivän luukun voi käydä katsomassa osoitteessa https://www.facebook.com/groups/874538249616833/. Luukuista löytyy kullekin päivälle kylältä tutustumisen arvoinen kohde, jossa vierailemalla pääsee tutustumaan Ahlaisiin eri näkökulmista – paikkoja ja tapahtumia.

Lions Club Meri-Porin Joulumieli-keräys 24.11.-12.12.2023 K-Market Ahlainen

Meri-Porin klubi järjestää yhdessä Meri-Porin seurakunnan diakoniatyön kanssa Joulumieli-keräyksen. Sen tuotto jaetaan Meri-Porin apua tarvitseville lapsiperheille seurakunnan diakoniatyön kautta.

Keräyspisteenä Ahlaisissa on K-Market Ahlainen. Lisäksi keräyspisteinä toimivat K-Market Pihlava, K-Market Kyläsaari ja Sale Reposaari.

Tarkemmat ohjeet saa keräyspisteistä. Esite: Meri-Porin alueen Joulumieli-keräys.

Kausivalot on asennettu tienvarren valotolppiin perjantaina 24.11.2023

Ahlaisten Kyläyhdistyksellä on ollut kaksi Leader-hanketta, joista pari vuotta sitten ensimmäisellä uudistettiin aiempien kausivalojen tekniikka hehkulampuista LED-valoiksi, ja jälkimmäisellä täydennettiin valasitusta Merikarvian rantatie – Ahjola välillä lisäämällä toistamymmentä valoa tälle alueelle. Hankkeen vaiheet on dokumentoitu hankeblogiin – siihen pääsee yhdellä klikkauksella tästä.  Myös aiemmasta hankkeesta on blogikirjitus tarjolla täällä.

   

Jälki torin vaiheilla näyttää tältä.

Uotilan Wanhan Navetan ja Riihen tonttulan joulun tienoo 19.11.-17.12.2023 

 

Navetan joulu ja Riihen tonttula ovat avoinna marras-joulukuussa.

Joulun tunnelmaan voi virittäytyä Navetan kahvilasssa ja käymällä tervehtimässä riihen tonttuja.

Aukioloajat:

  • sunnuntai 19.11. klo 14-17,
  • sunnuntai 26.11. klo 14-17,
  • sunnuntai 3.12.klo 14-17,
  • lauantai 9.12. klo 10-15 ja
  • sunnuntai 17.12. klo 14-17.

Tervetuloa!