Joulun alla Ahlaisten kyläyhdistys peräänkuulutti hankeideoita kylän kehittämiseksi (ks. artikkeli aiemmin tällä palstalla). Kokouksessa 22.1. hallitus jatkoi aiheen jalostamista kohti toteuttamismahdollisuuksien selvittelyä. Rahoitusmahdollisuudet luovat aikatauluun rajoitteita, jossa hankkeita pitää paketoida sekä nopeimmin valmisteltavissa oleviin (= asiat, joita on jo ehditty selvitellä) ja lisäselvityksiä vaativiin. Samoin rahoitukseen käytettävissä olevat tukiohjelmat (rahoituksen suuruus, hakuaikataulu) luovat omat puitteensa. […]

Ahlaisten kyläyhdistys piti 22.1.2020 hallituksen järjestäytymiskokouksen. Siinä valittiin vuoden 2020 ajalle yhdistyksen toimihenkilöt (ks. hallituksen kokoonpano), käytiin pitkä keskustelu tulevista kehittämishankkeista (näistä tiedotetaan myöhemmin) sekä käynnistettiin toimet vuoden 2020 toimintasuunnitelman toteuttamiseksi.