Sääntömääräinen kevätkokous pidetään Putajalla keskiviikkona 30.3.2021 klo 19 alkaen. Kokous toteutetaan hybridikokouksena, jossa osallistuminen on mahdollista etäyhteydellä. Kokouspaikalla kokoukseen voi voimassaolevien kokoontumisrajoitusten takia osallistua korkeintaan kuusi jäsentä. Jokaisen osallistujan on ilmoittauduttava kokoukseen sähköpostilla, myös paikalle tulevien. Ilmoittauneille lähetetään etäosallistumisen mahdollistava linkki sähköpostitse. MUUTOS KOKOUSKÄYTÄNTÖÖN (17.3.2021): AVI on muuttanut tulkintaa kokoontumisrajoituksista. Uuden tulkinnan mukaan kokoontumisrajoitukset eivät […]

Aiemmassa (tämän palstan) kannanotossa on käsitelty Porin kaupungin suunnitelmia Ahlaisten palvelurakenteen uudistamiseksi. Lyhyesti, tavoitteena on nopealla aikataululla keskittää koulu (nykyiset luokat), päiväkoti (nykyiset ryhmät) ja kirjasto Ahlaisten koulun tiloihin. Tiloihin ollaan nopealla aikataululla toteuttamassa kosmeettista ”peruskorjausta”, jolla nykyiset tilat muutetaan tilaratkaisuiltaan uutta tarvetta palvelevaksi.

Porin kaupunki on vuosittain jakanut rahoitusta hankkeille, joilla on tarkoitus edistää hyvinvointia Porin eri alueilla. Tänä vuonna rahoituksen teemana olivat ulkoilu ja elämykset, yhteisöllisyys ja digisosiaalisuus. Hakemuksia jätettiin kaikkiaan 92 ja rahoitusta myönnettiin 28:lle hankkeelle; näiden joukossa oli Ahlaisten kyläyhdistyksen hanke Syreenitorin kehittämisestä.

Kannanotto on julkaistu Satakunnan kansassa 9.2.2021 otsikolla ”Kaupunkimme reuna-alueiden alasajon on loputtava” Edellisten kuntavaalien jälkeen solmittiin Pori-sopimus, jonka tarkoituksena on ollut toimia poliittisen suunnan näyttäjänä. Siinä on mm. erikseen mainittu, että tällä valtuustokaudella Poria kehitetään ympäristöystävällisyyttä edistävänä ja vetovoimaa lisäävänä  joukkoliikennekaupunkina tekemällä erilaisia reitti- ja maksukokeiluja. Lisäksi sopimuksessa kerrotaan kehitettävän asuinympäristöjä ja keskustan ulkopuolisia reuna-alueita. […]

Tämä on kopio yhdistyksen jäsenille lähetetystä tiedotteesta. Toivomme, että ilmoitatte yhdistykselle mahdollisen sähköpostiosoitteenne, sillä sähköpostin kautta yhteydenpito kyläyhdistyksen asioissa sujuu helposti ja edullisesti. Osoitteen voi ilmoittaa puheenjohtajalle tai kyläyhdistyksen sähköpostiosoitteeseen ahlaisten.kylayhdistys@gmail.com. Ahlaisten Kyläyhdistys ry toimii kylän yhteisten asioiden hyväksi ja on samalla yhteistyöelin Porin kaupungin, Karhuseudun ja paikallisten yhdistysten kanssa.

Ahlaisten kyläyhdistys haki Leader-rahoitusta kehittämishankkeelle ”Valoa ja Opastusta”, jonka tarkoituksena on päivittää teknisesti vanhentuneet kausivalot uusiin LED-tekniikalla toteutettuihin sekä uudistaa Ahlaisten alueen viisi opaskarttaa (kyltit) ajantasaiseksi. Tässä artikkelissa seurataan ”blogimaisesti” hankkeen toteutuksen etenemistä. Artikkeli täydentyy tapahtumien edetessä. Uusimmat tapahtumat ovat artikkelin alussa.

Päivitys 4.2.2021: Viesti Hankkeesta vastaaville viranhaltijoille. Ahlaisten kyläyhdistyksen halllitus käsitteli asiaa 2.2.2021 pitämässään kokouksessa.Pohjana oli 27.1.2021 pidetty neuvottelu, jossa sivistystoimen ja teknisen palvelukeskuksen edustajat kertoivat hankkeen etenemisestä. Aiheen dokumentoinnin osalta olen (H. Jaakkola) päätynyt dokumentoimaan asiaa koskevia muutoksia tässä artikkelissa, josta näin ollen tulee vähitellen täydentyvä yhteenveto. Päivitys 21.1.2021: Kannanotto on päätetty lähettää (täydennettynä, lähinnä alussa […]

Joulumarkkinat joudutaan peruuttamaan kiristyneiden kokoontumisrajoitusten takia. COVID-19-tautitilanne on pahentunut myös Satakunnassa, minkä takia Lounais-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on antanut 2.12.2020  uuden ohjeistuksen kokoontumisrajoituksista: 3.12.-23.12.2020 Satakunnan maakunnassa saa järjestää korkeintaan 20 henkilön yleisötilaisuuksia ja tapahtumia. Tämä koskee sisällä ja ulkona järjestettäviä tapahtumia. Ahlaisten kyläyhdistyksen hallitus selvitti tähän määräykseen liittyen AVIn tulkinnan ja sai vahvistuksen, että myös joulutoria järjestettynä […]

Porin kaupungin karsintavimma ei näytä laantuvan. Nyt leikkurin alla ovat leikkipaikat ja kirjastot. Kaupungin taloustilanne toki puoltaa jonkinasteista ymmärrystä säästötoimille, mutta niiden kohdentaminen kaupungin reuna-alueille, josta etäisyys korvaaviin palveluihin on pitkä, ei ole perusteltua.