Tärkein ensin: Kommentit voi antaa osoitteessa https://www.lyyti.fi/questions/d527ecc909. Ahlaisissa on käyty vilkasta keskustelua palveluverkkouudistuksen uudesta, virkamiestyönä tehdystä esityksestä, jota vaivihkaa yritettiin ujuttaa päätöksentekoelimiin. Ahlaisten osalta tavoitteena on keskittää päiväkotitoiminta, esiopetus, kirjasto ja terveyspalvelut koulun alueelle sekä siirtää koulun 3-6 luokat Noormarkkuun nimeämättä ensisijaista koulua yksikäsitteisesti Keskusta, Kankaan koulu). Lisäksi suunnitelmaan liittyy suunnaton halu purkaa Ahlaisten koulurakennus, joka […]

Ahlaisten kouluun liittyvät suunnitelmat herättävät tunteita – vahvasti negatiivissävytteisiä. Usko kaupungin hallintojärjestelmän toimivuuteen ja luotettavuuteen on vahvasti koetuksella. Poliittisten toimijoiden ja kaupungin johtamisjärjestelmän toiminta on osoittautunut toistuvasti epäluotettavaksi ja epäjohdonmukaiseksi. Eniten nyt vireillä olevista suunnitelmista kärsivät lapset, joiden koulutyöltä ja harrastustoiminalta ollaan viemässä pohja pois.Tämä kohdentuu noin kuuteenkymmeneen kouluikäiseen lapseen nyt ja kertaantuu vuositasolla Ahlaisten […]

Uutinen perustuu Porin kaupungin julkaisemaan tiedotusaineistoon, jota tähän artikkeliin on tiivistetty ja muokattu ottaen huomioon Ahlaisten osuus ruokailujärjestelyissä. Tulevana kesänä 7–18-vuotiaiden lasten ja nuorten maksuton ruokailu toteutetaan keskustassa, Sampolassa, Pihlavassa ja Ahlaisissa. Ruokailemassa voi käydä millä tahansa alueella asuinpaikasta riippumatta.

Porin kaupunki on tekemässä merkittäviä muutoksia perusopetuksen järjestelyihin sekä Ahlaisten palveluihin: Ahlaisten koulun 3-6 luokat ollaan siirtämässä Noormarkkuun. Koulurakennus halutaan purkaa ja alueelle rakentaa uusi tilapäisratkaisu. Tavoitteena on keskittää Porin kaupungin palveluita koulun alueelle kattaen perusopetuksen 1-2 luokat (huom! ylimmät luokat ollaan siirtämässä Noormarkkuun), päiväkodin, esiopetuksen, kirjaston ja terveyspalvelut. Tavoite sinänsä on hyväksyttävä ja kustannuksia […]

Porin kaupunki ehdottaa suuria muutoksia Ahlaisten alueen palveluihin. Tavoitteena ovat kustannussäästöt, mutta ehkä hieman kyseenalsin toimin. Hyväksyttävää sinänsä voisi olla palveluiden keskittäminen yhteen palveupisteeseen – koulun yhteyteen. Sen sijaan sinnikäs pyrkimys purkaa nykyinen koulurakennus ja korvata se tilapäisratkaisulla eivät ole kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuita. Tämä johtaisi koulun 3-6 luokkien siirtämiseen Noormarkkuun. Hyvänä nähdään se, että […]

Teksti on osa Satakylien uutiskirjettä 3/2020. Uutista on täydennetty 21.4.2020 Satakylien ohjeistuksella tapahtuman järjestäjälle – tässä tapauksessa Ahlaisten kyläyhdistykselle. Koska tapahtuma on monen eri tahon yhteisponnistus, on ohjeistus koottu tämän uutistekstin loppuun. Ideoikaa ja olkaa yhteydessä Ahlaisten kyläyhdistykseen, joka kokoaa tulevat ehdotukset Satakylät-yhteisölle välitettäväksi. Suomen Kylät ry:n hallitus päätti 7.4. kokouksessaan, että Avoimet Kylät päivä […]

Valtioneuvoston määräämät kokoontumisrajoitukset vaikuttavat suoraan myös elämään Ahlaisissa. Valmiuslailla säädetyt rajoitukset ja suositukset koskien yli kymmenen hengen kokoontumisia, riskiryhmien liikkumista, ravintoloiden aukioloa sekä maan sisällä liikkumista on syytä ottaa vakavasti, vaikka ne hankaloittaisivatkin suunnitelmien toteuttamista ja päivittäistä elämää.