Teksti on osa Satakylien uutiskirjettä 3/2020. Uutista on täydennetty 21.4.2020 Satakylien ohjeistuksella tapahtuman järjestäjälle – tässä tapauksessa Ahlaisten kyläyhdistykselle. Koska tapahtuma on monen eri tahon yhteisponnistus, on ohjeistus koottu tämän uutistekstin loppuun. Ideoikaa ja olkaa yhteydessä Ahlaisten kyläyhdistykseen, joka kokoaa tulevat ehdotukset Satakylät-yhteisölle välitettäväksi. Suomen Kylät ry:n hallitus päätti 7.4. kokouksessaan, että Avoimet Kylät päivä […]

Valtioneuvoston määräämät kokoontumisrajoitukset vaikuttavat suoraan myös elämään Ahlaisissa. Valmiuslailla säädetyt rajoitukset ja suositukset koskien yli kymmenen hengen kokoontumisia, riskiryhmien liikkumista, ravintoloiden aukioloa sekä maan sisällä liikkumista on syytä ottaa vakavasti, vaikka ne hankaloittaisivatkin suunnitelmien toteuttamista ja päivittäistä elämää.

Ahlaisten kyläyhdistyksen sääntömääräinen 24.3.2020 pidettäväksi ilmoitettu kevätkokous on päätetty siirtää myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan. Vaikka kokouksen osallistujamäärä ei sinänsä ole perinteisesti täyttänyt joukkokokoontumisen tunnusmerkkejä, yhdistys haluaa noudattaa ja tukea Valtioneuvoston linjausta, jonka mukaan kaikkia kokoontumisia tulisi välttää, mikäli niiden siirtämisestä ei aiheudu merkittävää haittaa. Yhdistyksen hallituksen tulkinnan mukaan siirtämisestä aiheutuva haitta ei ole merkittävä.

Porin kaupunki järjestää Ahlaisissa yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa lapsille ja nuorille suunnatun ruokailun kesä-heinäkuuksi 2020. Kaupunki toimittaa ruoan ja itse ruokailutapahtuman hoitavat yhteistyökumppanit, meidän tapauksessamme ahlaislaiset yhdistykset. Käytännön asiat hankkeen toteutuksesta ja tiedotuksesta on luvannut hoitaa kyläyhdistys, muuten siihen tarvitaan mahdollisimman laajaa yhdistysten yhteistoimintaa. Yhdyshenkilönä toimii Kristiina Åkerlund (kristiina.akerlund[*AT*]avena.fi; 040 7232 448). Hän hoitaa myös yhteydenpidon kaupungin kanssa hankkeen […]