Arkisto kategorialle: Yleinen

Ahlaisten kyläyhdistyksen sääntömääräinen 24.3.2020 pidettäväksi ilmoitettu kevätkokous on päätetty siirtää myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan. Vaikka kokouksen osallistujamäärä ei sinänsä ole perinteisesti täyttänyt joukkokokoontumisen tunnusmerkkejä, yhdistys haluaa noudattaa ja tukea Valtioneuvoston linjausta, jonka mukaan kaikkia kokoontumisia tulisi välttää, mikäli niiden siirtämisestä ei aiheudu merkittävää haittaa. Yhdistyksen hallituksen tulkinnan mukaan siirtämisestä aiheutuva haitta ei ole merkittävä.

Joulun alla Ahlaisten kyläyhdistys peräänkuulutti hankeideoita kylän kehittämiseksi (ks. artikkeli aiemmin tällä palstalla). Kokouksessa 22.1. hallitus jatkoi aiheen jalostamista kohti toteuttamismahdollisuuksien selvittelyä. Rahoitusmahdollisuudet luovat aikatauluun rajoitteita, jossa hankkeita pitää paketoida sekä nopeimmin valmisteltavissa oleviin (= asiat, joita on jo ehditty selvitellä) ja lisäselvityksiä vaativiin. Samoin rahoitukseen käytettävissä olevat tukiohjelmat (rahoituksen suuruus, hakuaikataulu) luovat omat puitteensa. […]

Ahlaisten kyläyhdistys piti 22.1.2020 hallituksen järjestäytymiskokouksen. Siinä valittiin vuoden 2020 ajalle yhdistyksen toimihenkilöt (ks. hallituksen kokoonpano), käytiin pitkä keskustelu tulevista kehittämishankkeista (näistä tiedotetaan myöhemmin) sekä käynnistettiin toimet vuoden 2020 toimintasuunnitelman toteuttamiseksi.