Valtioneuvoston määräämät kokoontumisrajoitukset vaikuttavat suoraan myös elämään Ahlaisissa. Valmiuslailla säädetyt rajoitukset ja suositukset koskien yli kymmenen hengen kokoontumisia, riskiryhmien liikkumista, ravintoloiden aukioloa sekä maan sisällä liikkumista on syytä ottaa vakavasti, vaikka ne hankaloittaisivatkin suunnitelmien toteuttamista ja päivittäistä elämää.

Ahlaisten kyläyhdistyksen sääntömääräinen 24.3.2020 pidettäväksi ilmoitettu kevätkokous on päätetty siirtää myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan. Vaikka kokouksen osallistujamäärä ei sinänsä ole perinteisesti täyttänyt joukkokokoontumisen tunnusmerkkejä, yhdistys haluaa noudattaa ja tukea Valtioneuvoston linjausta, jonka mukaan kaikkia kokoontumisia tulisi välttää, mikäli niiden siirtämisestä ei aiheudu merkittävää haittaa. Yhdistyksen hallituksen tulkinnan mukaan siirtämisestä aiheutuva haitta ei ole merkittävä.

Porin kaupunki järjestää Ahlaisissa yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa lapsille ja nuorille suunnatun ruokailun kesä-heinäkuuksi 2020. Kaupunki toimittaa ruoan ja itse ruokailutapahtuman hoitavat yhteistyökumppanit, meidän tapauksessamme ahlaislaiset yhdistykset. Käytännön asiat hankkeen toteutuksesta ja tiedotuksesta on luvannut hoitaa kyläyhdistys, muuten siihen tarvitaan mahdollisimman laajaa yhdistysten yhteistoimintaa. Yhdyshenkilönä toimii Kristiina Åkerlund (kristiina.akerlund[*AT*]avena.fi; 040 7232 448). Hän hoitaa myös yhteydenpidon kaupungin kanssa hankkeen […]

Joulun alla Ahlaisten kyläyhdistys peräänkuulutti hankeideoita kylän kehittämiseksi (ks. artikkeli aiemmin tällä palstalla). Kokouksessa 22.1. hallitus jatkoi aiheen jalostamista kohti toteuttamismahdollisuuksien selvittelyä. Rahoitusmahdollisuudet luovat aikatauluun rajoitteita, jossa hankkeita pitää paketoida sekä nopeimmin valmisteltavissa oleviin (= asiat, joita on jo ehditty selvitellä) ja lisäselvityksiä vaativiin. Samoin rahoitukseen käytettävissä olevat tukiohjelmat (rahoituksen suuruus, hakuaikataulu) luovat omat puitteensa. […]